უკან დაბრუნება შესაბამისობის კონტროლის მენეჯერი

სათავო ოფისი (თბილისი)
20.11.2018 / 20.12.2018

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ აცხადებს შესაბამისობის კონტროლის მენეჯერის ვაკანსიას:

სამუშაო ადგილი:                   თბილისი

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა:   20.12.2018

ძირითადი ფუნქციები:

 • ბანკის შესაბამისობის რისკების გამოვლენა, შეფასება, რისკის დონის მონიტორინგი და პოტენციური/რეალიზებული რისკების მიტიგაციის ღონისძიებების დაგეგმვა
 • შესაბამისობის რისკების მართვისა და კონტროლისთვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება
 • შესაბამისობს რისკების მართვასთან დაკავშირებით ბანკის შესაბამისი სტრუქტურებისთვის/კოლეგიალური ორგანოებისთვის განმარტებების,  რეკომენდაციების და წინადადებების წარდგენა.
 • ბანკის ბიზნეს-საქმიანობის ახალი მიმართულებების ან არსებული ბიზნეს-საქმიანობაში არსებითი ცვლილებების ანალიზი და შესაბამისობის რისკების შეფასება. რეკომენდაციების  შემუშავება ასეთი რისკების შესამცირებლად.
 • ეთიკის პრინციპების, პროფესიული ქცევის, კორპორატიული მართვის, ინტერესთა კონფლიქტების მართვის საკითხებზე მუშაობა და აღნიშნული საკითხების რეგულირებისთვის შესაბამისი პროცედურების პროექტების შემუშავება/შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება, ბანკის  თანამშრომლებისათვის კონსულტაციის გაწევა.   
 • შესაბამისობის კონტროლის განყოფილების კომპეტენციაში  შემავალ საკითხებზე ბანკის მიერ მისი საქმიანობისადმი გამოყენებული კანონების, წესების და სტანდარტების დაცვის მონიტორინგის განხორციელება
 • შესაბამისობის რისკების მართვისთვის პოლიტიკების, სხვა ძირითადი შიდამარეგლამენტირებელი დოკუმენტების შემუშავების  ორგანიზება, მათი დამტკიცებისა და რეალიზაციის უზრუნველყოფა
 • ცალკეული პროექტების (FATCA/GDPR/CRS) მართვა და ბანკში შესაბამისი პროცესების დანერგვა.
 • შესაბამისობის რისკის მართვის მიზნებისთვის ახალი საკანონმდებლო მოთხოვნების ანალიზი და ბანკის საქმიანობაზე მისი გავლენის შეფასება
 • მმართველობითი ანგარიშების ფორმირების უზრუნველყოფა
 • ზემოთჩამოთვლილი მიზნებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის შესაქმნელად ტექნიკური დავალებების შემუშავება

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი იურიდიული განათლება
 • კომერციულ ბანკში მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება (იურისტის (Legal Compliance) ან შიდა აუდიტის თანამდებობაზე)
 • საბანკო პროდუქტების (მომსახურების ტიპების) ცოდნა
 • საბანკო პროცესების საფუძვლიანი ცოდნა
 • საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის ცოდნა
 • მარეგულირებელი ორგანოს ინსტრუქციებისა და წესების ცოდნა
 • სავალდებულოა: რუსული და ინგლისური ენების სრულყოფილად ფლობა (წერა/კითხვა/საუბარი)
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სრულყოფილად ფლობა (MS Office)
 • სასურველია საბანკო პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება

უნარები:

 • პრობლემური საკითხების იდენტიფიკაციისა და დროულად გადაჭრის უნარი 
 • მოწესრიგებული, დეტალებზე ორიენტირებული, ორგანიზებული
 • პასუხისმგებლობის გრძნობის მაღალი ხარისხის მქონე 
 • მოტივირებული და წარმატების მიღწევაზე ორიენტირებული
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • კომუნიკაბელურობა

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ 2018 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით შეავსოთ განაცხადის ფორმა


CV–ის  გამოგზავნა შესაძლებელია ასევე ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: vacancy@vtb.ge სადაც სათაურის (Subject) ველში აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული სასურველი ვაკანსიის დასახელება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები