უკან დაბრუნება ვაკანსია შესყიდვების კოორდინაციის ჯგუფის ექსპერტის პოზიციაზე

სათავო ოფისი (თბილისი)
02.02.2018 / 18.02.2018

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ აცხადებს ვაკანსიას შესყიდვების კოორდინაციის ჯგუფის ექსპერტის პოზიციაზე

სამუშაო ადგილი: თბილისი
განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 18.02.2018

ძირითადი მოვალეობები:

 • ბანკის საჭიროებისათვის სხვადასხვა საქონლის, სამუშაოსა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით სატენდერო და პირდაპირი შესყიდვის პროცესის წარმართვა 
 • სატენდერო დოკუმენტაციისა და სატენდერო განცხადების ტექსტის მომზადება, ტენდერის გამოცხადება
 • დაინტერსებულ პირთა  და წარმოდგენილ სატენდერო შემოთავაზებათა აღრიცხვა–რეგისტრაცია, ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება და გაფორმების უზრუნველყოფა
 • სატენდერო კომისიისა  და ბანკის დირექტორატისათვის წარსადგენი დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის მომზადება
 • ოქმების და სხვა საჭირო დოკუმენტაციის სათანადოდ გაფორმება, აღრიცხვა–სისტემატიზაცია და შენახვა
 • სატენდერო და აუქციონის პროცესის გამჭვირვალეობის, ობიექტურობისა და კონკურენტულობის უზრუნველყოფა, მოლაპარაკებების წარმოების და ხელშეკრულებების მომზადების პროცესში ბანკის ინტერესების მაქსიმალური დაცვა
 • სატენდერო კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების განუხრელი შესრულების კონტროლი და ანგარიშის მომზადება
 • შესყიდვების დადგენილი ნორმების, სტანდარტებისა და ხარჯების გაწევის კონტროლი დადგენილი ბიუჯეტის ფარგლებში
 • შესიყიდვის განხორციელებისას მაქსიმალური ეკონომიკური სარგებლის მიღების უზრუნველყოფა ხარისხის გაუარესების გარეშე
 • ბაზარზე არსებული მომწოდებლებისა და სიახლეების პერიოდული შესწავლა და ფასების ცვალებადობის მუდმივი კონტროლი
 • შესყიდვების განხორციელების გამარტივებისა და ეფექტურობის ამაღლების წინადადების შემუშავება
 • საჭირო  მონაცემების (დოკუმენტები, ცნობები, სტატისტიკური  და სხვა დადგენილი ანგარიშგება) და მასალების  ხარისხიანი მომზადებისა და ასევე სრული და დროული  წარდგინების უზრუნველყოფა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება
 • მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება
 • სასურველია რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა 
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარები:

 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი
 • როგორც გუნდში, ისე დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი
 • დროის ეფექტურად მართვის უნარი
 • პრობლემების გადაჭრის უნარი
 • მკაცრად განსაზღვრულ ვადებში ეფექტურად მუშაობის უნარი
 • კომუნიკაბელურობა


დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ 2018 წლის 18 თებერვლის ჩათვლით შეავსოთ განაცხადის ფორმა

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები