საკორესპონდენტო ბანკები

STANDARD SETTLEMENT INSTRUCTIONS

  • Owning Bank: JSC VTB Bank Georgia
  • Location of SSIs: Republic of Georgia, Tbilisi, Head Office
  • Last updated on: 17 December 2012
  • For settlement through: UGEBGE 22 (CP, FX, MM)
  • Please inform us if your settlement SWIFT has changed
  • CP = Commercial Payments FX = Foreign Exchange MM = Money Markets
  • * = Preferred correspondent for this currency

ბანკების სია საკორესპონდენტო ბანკები 

Curr Correspondent Bank SWIFT/BIC Account No CP FX MM
AMD VTB Bank (Armenia)
Closed Joint-Stock
Company, Yerevan
ARMJ AM 22 Account Number:
16000406171100
CP FX MM
CHF UBS AG, Zürich UBSW CH ZH 80A Account Number:
02300000069020050000A
CP FX MM
EUR UBS AG, Zürich UBSW CH ZH 80A Account Number:
02300000069020700000Y
CP FX MM
EUR VTB Bank
(Deutschland) AG,
Frankfurt am Main
OWHB DE FF Account Number:
0105095392
CP FX MM
EUR VTB Bank (open
joint-stock
company), St.
Petersburg
VTBR RU MM Account Number:
30111978855550000017
CP FX MM
GBP UBS AG, Zürich UBSW CH ZH 80A Account Number:
02300000069020720000E
CP FX MM
RUB VTB Bank (open
joint-stock
company), St.
Petersburg
VTBR RU MM Account Number:
30111810855550000052
CP FX MM
GBP VTB Bank
(Deutschland) AG,
Frankfurt am Main
OWHB DE FF Account Number:
0105095434
CP FX MM
CHF VTB Bank
(Deutschland) AG,
Frankfurt am Main
OWHB DE FF Account Number:
0105095426
CP FX MM
CNY VTB Bank (open
joint-stock
company), St.
Petersburg
VTBR RU MM Account Number:
30111156755550000007
CP FX MM
JPY VTB Bank (open
joint-stock
company), St.
Petersburg
VTBR RU MM Account Number:
30111392455550000006
CP FX MM
USD Citibank NA, New York CITI US 33 Account Number: 36021436 CP FX MM
USD VTB Bank (open
joint-stock
company), St.
Petersburg
VTBR RU MM Account Number:
30111840855550000064
CP FX MM

USD

VTB Bank
(Deutschland) AG,
Frankfurt am Main
OWHB DFF Account Number:
 0105095418
CP FX

MM

CHF

VTB Bank
(Deutschland) AG,
Frankfurt am Main
OWHB DFF Account Number:
 0105095426
CP FX

MM

EUR

BAYERISCHE LANDESBANK, MUENCHEN,DE GERMANY BYLA DE MM Account Number:
 0000004242508
CP FX

MM

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები