საკორესპონდენტო ბანკები

STANDARD SETTLEMENT INSTRUCTIONS

  • Owning Bank: JSC VTB Bank Georgia
  • Location of SSIs: Republic of Georgia, Tbilisi, Head Office
  • Last updated on: 17 December 2012
  • For settlement through: UGEBGE 22 (CP, FX, MM)
  • Please inform us if your settlement SWIFT has changed
  • CP = Commercial Payments FX = Foreign Exchange MM = Money Markets
  • * = Preferred correspondent for this currency

ბანკების სია საკორესპონდენტო ბანკები 

Curr Correspondent Bank SWIFT/BIC Account No CP FX MM
AMD VTB Bank (Armenia)
Closed Joint-Stock
Company, Yerevan
ARMJ AM 22 Account Number:
16000406171100
CP FX MM
BYR VTB Bank (Belarus)
Closed Joint Stock
Company, Minsk
SLAN BY 22 Account Number:
1702127740019
CP FX MM
CHF UBS AG, Zürich UBSW CH ZH 80A Account Number:
02300000069020050000A
CP FX MM
EUR UBS AG, Zürich UBSW CH ZH 80A Account Number:
02300000069020700000Y
CP FX MM
EUR Vietnam-Russia Joint
Venture Bank, Hanoi
VRBA VN VX Account Number:
999610140000004
CP FX MM
EUR VTB Bank
(Deutschland) AG,
Frankfurt am Main
OWHB DE FF Account Number:
0105095392
CP FX MM
EUR VTB Bank (open
joint-stock
company), St.
Petersburg
VTBR RU MM Account Number:
30111978855550000017
CP FX MM
GBP JPMorgan Chase
Bank National
Association, London
CHAS GB 2L Account Number:
0025513501
CP FX MM
GBP UBS AG, Zürich UBSW CH ZH 80A Account Number:
02300000069020720000E
CP FX MM
RUB VTB Bank (open
joint-stock
company), St.
Petersburg
VTBR RU MM Account Number:
30111810855550000052
CP FX MM
DKK VTB Bank
(Deutschland) AG,
Frankfurt am Main
OWHB DE FF Account Number:
0105095442
CP FX MM
GBP VTB Bank
(Deutschland) AG,
Frankfurt am Main
OWHB DE FF Account Number:
0105095434
CP FX MM
CHF VTB Bank
(Deutschland) AG,
Frankfurt am Main
OWHB DE FF Account Number:
0105095426
CP FX MM
    RCBL CY 2I Account Number: 040021002 CP FX MM
CNY VTB Bank (open
joint-stock
company), St.
Petersburg
VTBR RU MM Account Number:
30111156755550000007
CP FX MM
JPY VTB Bank (open
joint-stock
company), St.
Petersburg
VTBR RU MM Account Number:
30111392455550000006
CP FX MM
UAH Public Joint-Stock
Company 'VTB Bank',
Kyiv
VTBR UA UK Account Number:
16003202008818
CP FX MM
USD Citibank NA, New York CITI US 33 Account Number: 36021436 CP FX MM
USD JPMorgan Chase
Bank National
Association, New York
CHAS US 33 Account Number: 400210967 CP FX MM
USD Public Joint-Stock
Company 'VTB Bank',
Kyiv
VTBR UA UK Account Number:
16004201008818
CP FX MM
    RCBL CY 2I Account Number: 040021003 CP FX MM
USD UBS AG, Zürich UBSW CH ZH 80A Account Number:
02300000069020710000B
CP FX MM
USD Vietnam-Russia Joint
Venture Bank, Hanoi
VRBA VN VX Account Number:
999310370000013
CP FX MM
USD VTB Bank (Armenia)
Closed Joint-Stock
Company, Yerevan
ARMJ AM 22 Account Number:
16000416171900
CP FX MM
USD VTB Bank (Austria)
AG, Vienna
DOBA AT WW Account Number:
11000617610001
CP FX MM
USD VTB Bank (open
joint-stock
company), St.
Petersburg
VTBR RU MM Account Number:
30111840855550000064
CP FX MM

 

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები