მენეჯმენტი

არჩილ კონცელიძე
გენერალური დირექტორი, დირექტორატის წევრი

ვითიბი ბანკში მუშაობს 2008 წლიდან. 

 • 2009-დღემდე - სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, გენერალური დირექტორი.
 • 2008-2009 - სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, კორპორატიული ბიზნესის დირექტორი.
 • 2007-2008 - “ენერგო პრო ჯორჯია”, ფინანსური მენეჯერი.
 • 2006-2007 - PA კონსალტინგი, საქართველოს გაერთიანებული ენერგო კომპანიის მართვის კონტრაქტი, გენერალური დირექტორის მოადგილე, ფინანსები.
 • 2004-2005 - საქართველოს რკინიგზა, დირექტორი, ფინანსები.
 • 2004 - ბრიტანულ-კავკასიური სადაზღვევო კომპანია, დირექტორი, საპენსიო დაზღვევა.
 • 1998-2003 - სს „ბანკი რესპუბლიკა“, გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე.
 • 1996-1998 - სს „ბანკი რესპუბლიკა, გენერალური დირექტორის მოადგილე.
 • 1994-1995 - პირველი პროფესიონალური ბანკი (მოსკოვი), წარმოებული ფასიანი ქაღალდების განყოფილების უფროსი.
 • 1994 - პირველი პროფესიონალური ბანკი (მოსკოვი), საფონდო დილერი.

განათლება

 • 1991-1994 წმინდა ბონავენტურას უნივერსიტეტი (აშშ), კორპორატიული ფინანსები.
 • 1988-1991 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი.
მამუკა მენთეშაშვილი
ფინანსური დირექტორი, დირექტორატის წევრი

ვითიბი ბანკში მუშაობს 2008 წლიდან. 

 • 2011-დღემდე - სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია", ფინანსური დირექტორი 
 • 2009-2011 - სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია‘’,რისკების დირექტორი. 
 • 2008-2009 - სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია‘’, გენერალური დირექტორის მრჩეველი, აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე. 
 • 2007-2008 - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ზედამხედველობის დეპარტამენტი , ბანკთა ინსპექტირების განყოფილების უფროსი. 
 • 2005-2007 - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი ეკონომისტი. 
 • 2004-2005 - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების დეპარტამენტი, სპეციალურ დავალებათა განყოფილების მთავარი ეკონომისტი. 
 • 2003-2004 - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების დეპარტამენტი, სპეციალურ დავალებათა განყოფილების წამყვანი ეკონომისტი. 
 • 2003 - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების დეპარტამენტი, სპეციალურ დავალებათა განყოფილების უფროსი ეკონომისტი. 
 • 1999-2003 - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების დეპარტამენტი, ბანკების ინსპექტირების განყოფილების უფროსი ეკონომისტი. 
 • 1999 - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, საბანკო ზედამხედველობისა და რეგულირების დეპარტამენტი, ლიცენზირების სექტორის ეკონომისტი. 
 • 1996-1997 - სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექცია, კონტროლის განყოფილების ინსპექტორი.

დაიბადა 1973 წელს. 

 • 1995 წელს დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის ფაკულტეტი, 2000 წელს – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურა (საინჟინრო ეკონომიკა).
ნიკო ჩხეტიანი
რისკების დირექტორი, დირექტორატის წევრი

ვითიბი ბანკში მუშაობს 2006 წლიდან. 

 • 2011-დღემდე - სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია", რისკების დირექტორი 
 • 2009-2011 - სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, კორპორატიული ბიზნესის დირექტორი. 
 • 2008-2009 - სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, რისკების დირექტორი, საბანკო რისკების სამმართველოს უფროსი. 
 • 2007-2008 - სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, გენერალური დირექტორის მოადგილე, საბანკო რისკების სამმართველოს უფროსი. 
 • 2005-2006 - სს “გაერთიანებული ქართული ბანკი”, კორპორატიული კლიენტების დაკრედიტების დეპარტამენტის დირექტორი, შემდგომ კორპორატიული ბიზნესის სამმართველოს უფროსი. 
 • 2003-2005 - სს „ბანკი რესპუბლიკა”, დაკრედიტების სამმართველოს უფროსის მოადგილე; ცენტრალური ფილიალის #3 სერვისცენტრის უფროსი. 
 • 2002-2003 - სს “გაერთიანებული ქართული ბანკი”, რუსთაველის ფილიალის მმართველის მოადგილე, საკრედიტო განყოფილების უფროსი. 
 • 1998-2002 - სს “გაერთიანებული ქართული ბანკი”, EBRD-ის კონსულტანტის თანაშემწე.

დაიბადა 1977 წელს. 

 • 2000 წელს დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბანკო საქმის სპეციალობა მაგისტრის ხარისხით.
ლადო რობაქიძე
კორპორატიული ბიზნესის დირექტორი, დირექტორატის წევრი

ვითიბი ბანკში მუშაობს 2011 წლიდან. 

 • 2011- დღემდე – სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“, კორპორატიული ბიზნესის დირექტორი. 
 • 2008-2011 - HSBC ბანკი საქართველო, გენერალური დირექტორის მოადგილე. 
 • 2006-2008 - „Caspian Black Sea Solutions”, გენერალური დირექტორი 
 • 2000-2006 - სს “საქართველოს ბანკი“, გენერალური დირექტორის მოადგილე. 
 • 1999-2000 - სს “საქართველოს ბანკი“, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი. 
 • 1998-1999 - სს “საქართველოს ბანკი“,საკრედიტო განყოფილების უფროსის მოადგილე; დოკუმენტური ოპერაციების განყოფილების უფროსი. 
 • 1997-1998 - სს “საქართველოს ბანკი“, საკრედიტო დეპარტამენტის დოკუმენტური ოპერაციების განყოფილების უფროსი. 
 • 1996-1997 - სს “საქართველოს ბანკი“, უფროსი ეკონომისტი საოპერაციო განყოფილებაში.

დაიბადა 1973 წელს. 

 • 1996 წელს დაამთავრა თბილისის ივ.  ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი
 • 1995 წელს დაამთავრა თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი, ფლობს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დიპლომს
   
ნათია თხილაიშვილი
საცალო ბიზნესის დირექტორი, დირექტორატის წევრი

ვითიბი ბანკში მუშაობს 2021 წლიდან. 

 • 2022 წლის 3 იანვრიდან - სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“, საცალო ბიზნესის დირექტორი 
 • 2021 - 2022 - სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“, გენერალური დირექტორის მრჩეველი
 • 2017-2021 - „პროკრედიტ ბანკი საქართველო“, დირექტორთა საბჭოს წევრი
 • 2018-2021 - „პროკრედიტ ბანკი ბოსნია“, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
 • 2016-2017 - „პროკრედიტ ბანკი საქართველო“, გაფართოებული მენეჯმენტის წევრი; „პროკრედიტ ბანკ მოლდოვას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
 • 2012-2016 - ‘’პროკრედიტ ბანკი საქართველო’’, თანამშრომელთა შერჩევის განყოფილებისა და ადამიანური რესურსების განყოფილების ხელმძღვანელი
 • 2011-2012 - ‘’პროკრედიტ ბანკი საქართველო ‘’ - ფიზიკური პირების განყოფილების უფროსი
 • 2007-2011 - „პროკრედიტ ბანკი“, ფილიალის მმართველი, რეგიონალური მენეჯერი

დაიბადა 1982 წელს. 

 • 2012 წელს დაამთავრა პროკრედიტ აკადემია საბანკო საქმე და მენეჯმენტის მიმართულებით. გერმანია, ფრანკფურტი
 • 2004 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ - ტექნიკური ფაკულტეტი 
ირაკლი დოლიძე
საოპერაციო დირექტორი, დირექტორატის წევრი

ვითიბი ბანკში მუშაობს 2007 წლიდან. 

 • 2015-დღემდე - სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია", საოპერაციო დირექტორი
 • 2009-2015 - სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, ვიცე- პრეზიდენტი. 
 • 2007-2009 - სს “ვითიბი ბანკი ჯორჯია”, პერსონალის სამმართველოს უფროსი. 
 • 2005-2007 - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ადამიანთა რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. 
 • 2002-2005 - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, ადამიანთა რესურსების მართვის და საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსის მოადგილე. 
 • 2002 - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, პერსონალის სამმართველოს უფროსი მენეჯერი. 
 • 2000-2002 - „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, პერსონალის სამმართველოს სპეციალისტი. 
 • 1998-1999 - აუდიტორული ფირმა, ექსპერტის ასისტენტი.

დაიბადა 1977 წელს. 

 • 1998 წელს დაამთავრა ინდიანაპოლისის უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება (ბაკალავრის წოდება)
 • 2003 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა ფაკულტეტი (მაგისტრის წოდება).
ვახტანგ მაჭავარიანი
ვიცე-პრეზიდენტი
გივი ვადაჭკორია
ვიცე-პრეზიდენტი
შალვა გიორგაძე
ვიცე-პრეზიდენტი
მერაბ ჭიბოშვილი
ვიცე-პრეზიდენტი
არჩილ ჩაჩხიანი
მცირე ბიზნესის განვითარების სამმართველო
ალექსანდრე გოგიბერიძე
ციფრულ არხებში გაყიდვების სამმართველო
შოთა მაჭავარიანი
მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველო
თიკო კოტორაშვილი
პერსონალის სამმართველო
ბელა ცხვედიანი
იურიდიული სამმართველო
მამუკა ჯიჯავაძე
საბუღალტრო აღრიცხვის სამმართველო
ვანო ბაღოშვილი
ანგარიშგების სამმართველო
ირინა ფიჩხაია
შიდა აუდიტის სამმართველო
ვატო ლოლაძე
ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამმართველო
ირინა ხელაია
საოპერაციო სამმართველო
გიორგი გვაზავა
რისკების სამმართველო
გიორგი ელოშვილი
ხაზინა
გიორგი შუბითიძე
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველო
დავით ბუიღლიშვილი
უსაფრთხოებისა და ინფორმაციის დაცვის სამმართველო
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები