უკან დაბრუნება VTB UNIVERSAL ბარათების ემისიის შეჩერება

გაცნობებთ, რომ ვითიბი ბანკმა შეაჩერა VTB UNIVERSAL ბარათების ემისია. გაცემული ბარათები მოქმედი რჩება ამ ბარათებზე მითითებული ვადის ბოლომდე. 

ამასთან, 17/01/2018-დან გაუქმდა VTB UNIVERSAL ბარათის  წლიური მომსახურების საკომისიო - 110 ლარი. VTB UNIVERSAL ბარათის ტარიფები ძალაში რჩება კლიენტის მიერ ბარათის მომსახურების საკომისიოს გადახდის ბოლო თარიღიდან ერთი წლის განმავლობაში. მითითებული ერთწლიანი თარიღის გასვლის შემდეგ VTB UNIVERSAL ბარათზე  ამოქმედდება GOLD პაკეტის შესაბამისი საბარათე ტარიფები და ლიმიტები.

შენიშვნა: გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საბარათე ტარიფები და საბარათე ანგარიშის მომსახურების ტარიფები განსხვავდება   ერთმანეთისაგან და ზემოაღნიშნული მითითება ვრცელდება მხოლოდ ბარათის ტარიფებზე.

ქვემოთ მოცემულია GOLD პაკეტის მოქმედი საბარათე ტარიფები:

თანხის განაღდება

 

პარტნიორ ბანკებში*

პარტნიორი ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

საქართველოს სხვა ბანკებში

სხვა ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

საზღვარგარეთ ბანკებში

სხვა ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

ვითიბი ბანკის ბანკომატებში

  0 ლარი

პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში*

 0 ლარი

საქართველოს სხვა ბანკების ბანკომატებში

2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

საზღვარგარეთ ვითიბი ჯგუფის ბანკომატებში**

0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR

საზღვარგარეთ სხვა ბანკომატებში

2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

ანგარიშსწორება სავაჭრო/მომსახურების ობიექტებსა და ინტერნეტში

სავაჭრო/მომსახურების ობიექტებში

0

ინტერნეტში

0

განაღდების დღიური ლიმიტები

ვითიბი ბანკში

ულიმიტო

სხვა ბანკში

10 000 USD/ექვ. სხვა ვალუტაში

ბანკომატში

10 000 USD/ექვ. სხვა ვალუტაში

გარიგების დღიური ლიმიტი

10 000 USD/ექვ. სხვა ვალუტაში

ბარათის სტოპ სიაში მოთავსება

ადგილობრივ სტოპ სიაში

უფასო

საერთაშორისო სტოპ სიაში

50 USD კვირაში

პინ კოდის შეცვლა

პინ კოდის შეცვლა

1 ლარი

* თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები