უკან დაბრუნება ცვლილებები პროდუქტების მომსახურების პირობებში

გაცნობებთ, რომ
მიმდინარე წლის 11 მარტიდან იცვლება შემდეგი პროდუქტების მომსახურების ტარიფები და ლიმიტები:

მიმდინარე ანგარიში

ტარიფი

ტარიფი

(მოქმედი)

(ცვლილების შემდეგ)

ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურება

1.50 ლარი

2 ლარი

 

 

 

ბარათი Instant Card

ტარიფი

ტარიფი

(მოქმედი)

(ცვლილების შემდეგ)

თანხის განაღდება ვითიბი ბანკში ლარში

0.3%, მინ. 1 ლარი

0.5%, მინ. 1 ლარი

თანხის განღდება ვითიბი ბანკში უცხო ვალუტაში

0.6%

0.5%

თანხის განაღდება საზღვარგარეთ ბანკებში

N/A

სხვა ბანკის ტარიფს + 2%,                                        
 
მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

თანხის განაღდება საზღვარგარეთ ბანკომატებში

N/A

2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP ან 125 RUR

თანხის განაღდება საზღვარგარეთ ვითიბი ჯგუფის ბანკომატებში

N/A

0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GPB ან 15 RUR

თანხის გადარიცხვა ანგარიშიდან ბანკის გარეთ უცხო ვალუტაში

0.2%, მინ. 15 USD- ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში

0.2%, მინ. 15 USD - მაქს. 500 USD- ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში

 

 

 

ბარათი MC Debit

ტარიფი

ტარიფი

(მოქმედი)

(ცვლილების შემდეგ)

ძირითადი ბარათის დამზადების საკომისიო

5 ლარი

10 ლარი

 

 

 

სხვა ტარიფები

ტარიფი

ტარიფი

(მოქმედი)

(ცვლილების შემდეგ)

დოკუმენტის აღდგენა არქივიდან (აქტიური ანგარიში)

10 ლარი

40 ლარი

მოძველებული და დაზიანებული აშშ დოლარის/ევროს ბანკნოტების გამოცვლა

4%

10%

ბანკნოტების შემოწმება

0.1%, მინ. 5 ლარი

0.1%, მინ. 10 ლარი

ლიმიტები ბარათებით ჩატარებული ოპერაციებისთვის

ყველა ოპერაციის ჯამური დღიური ლიმიტი

ბანკომატებსა და სხვა ბანკების POS ტერმინალებში განაღდების დღიური ლიმიტები

სავაჭრო და მომსახურების ობიექტების POS ტერმინალებსა და ინტერნეტში ანგარიშსწორების დღიური ლიმიტები

(მოქმედი)

(ცვლილების შემდეგ)

(ცვლილების შემდეგ)

Visa Electron/Maestro/Instant Card/PayCard

2 000 USD

2 000 GEL

5 000 GEL

Visa Classcic/MC Standard/MC Debit/Unicard/გზავნილების ბარათი/Design Card/VTB Credit Card (Classic)/Pay Sticker

5 000 USD

5 000 GEL

10 000 GEL

Visa Gold/MC Gold/VTB Universal/VTB Credit Card (Gold)

10 000 USD

10 000 GEL

20 000 GEL

მიმდინარე წლის 7 თებერვლიდან უქმდება შემდეგი პროდუქტები: 

  • პაკეტური შეთავაზება „სტანდარტი“
  • პაკეტური შეთავაზება „კლასიკი“
  • პაკეტური შეთავაზება „გოლდი“
  • ბარათი Design Card 
  • გზავნილების ბარათი
  • შემნახველი ბარათი

უკვე გაყიდული პროდუქტები რჩება მოქმედი. ამასთან, ზემოხსენებული პროდუქტების ფარგლებში ბარათების განახლება შესაძლებელი იქნება მიმდინარე წლის 11 მარტამდე.   

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები