ბანკის რეიტინგები

პროგნოზი სტაბილური
გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი BB
მოკლევადიანი საკრედიტო რეიტინგი B
ინდივიდუალური რეიტინგი B
პროგნოზი სტაბილური
გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი უცხოურ ვალუტაში BB
მოკლევადიანი საკრედიტო რეიტინგი უცხოურ ვალუტაში B
ინდივიდუალური რეიტინგი D/E
მხარდაჭერის რეიტინგი 3
ქვეყნის "ზედა ზღვარი" BB-
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები