უკან დაბრუნება #ვითიბისაბავშვოსპორტისთვის

ბავშვთა სპორტს მთავარი როლი აკისრია არა მხოლოდ სპორტის განვითარებაში, არამედ ქვეყანაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის ჩამოყალიბებაში.

სწორედ ამიტომ, ვითიბი ბანკის მიზანია საბავშვო სპორტის პოპულარიზაცია და აქტიური ხელშეწყობა.

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები