შეავსე განაცხადი აქცია საკრედიტო ბარათებზე

აქცია საკრედიტო ბარათებზე - VTB Credit Card ყველაზე დაბალი ტარიფით
 
ისარგებლეთ აქციით, აიღეთ საკრედიტო ბარათი და მიიღეთ თქვენზე მორგებული პირობები - განაღდების საკომისიო ვითიბის და მეგობარი ბანკების ბანკომატებში მხოლოდ 1%-ად (ეფექტური 8.71 %-დან) 

 ბარათის ტიპი

VISA Classic

VISA Gold

ბარათის ვალუტა GEL GEL
ბარათის ვადა 4 წელი 4 წელი
ბარათის დამზადების ღირებულება 0 ლარი 0 ლარი
წლიური მომსახურების საკომისიო 30 ლარი 50 ლარი
განაღდების საკომისიო ბანკომატში 1% 1%
განაღდების საკომისიო ტერმინალით ანგარიშსწორებისას 0% 0%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
ტერმინალით ანგარიშსწორებისას*  
6.69%-დან 1.68%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
ბანკომატში განაღდებისას*
14.35%-დან 8.71%-დან
საშეღავათო პერიოდი მაქსიმუმ 55 დღე მაქსიმუმ 55 დღე

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დაანგარიშებისას გამოყენებულია დაშვება, რომ კლიენტი სარგებლობს სრული საშეღავათო პერიოდით
 

განაცხადის შევსება

ბარათის ტიპი VISA Classic VISA Gold
ანგარიშის გახსნა უფასო  უფასო
ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო 0 ლარი 0 ლარი

ბარათის დამზადების ღირებულება

0 ლარი

0 ლარი

წლიური მომსახურების საკომისიო  30 ლარი 50 ლარი
ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყების, ბარათის დაზიანების ან დაკარგვისას) 25 ლარი    25 ლარი   
საკომისიო თანხის არასანქცირებულ გახარჯვაზე 0.1% ყოველდღიურად  0.1% ყოველდღიურად 
ვადაგადაცილების ჯარიმა ფიქსირებული 20 ლარი + ვადაგადაცილებული თანხის 0.5% ყოველ გადაცილებულ დღეზე
საკრედიტო ლიმიტის პირობები
ლიმიტის ვადა 1 წელი (ავტომატური პროლონგაციით)
ლიმიტის მოცულობა მინიმუმ - 500 ლარი
მაქსიმუმ - 2,999 ლარი
მინიმუმ - 3,000 ლარი 
მაქსიმუმ - 20,000 ლარი
საშეღავათო პერიოდი მაქსიმუმ 55 დღე მაქსიმუმ 55 დღე
საპროცენტო განაკვეთი წლიური 30% წლიური 26%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ტერმინალით ანგარიშსწორებისას 6.9%-დან 1.68%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ბანკომატით განაღდებისას 14.35%-დან 8.71%-დან
მინიმალური დასაფარი თანხა ათვისებული თანხის 5% + დარიცხული პროცენტი და ჯარიმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
განაღდების დღიური ლიმიტი
ვითიბი ბანკში ულიმიტო                                                 ულიმიტო
სხვა ბანკში 5000 USD ეკვ. ლარში                              10,000 USD ეკვ. ლარში
ბანკომატში 5000 USD ეკვ. ლარში                              10,000 USD ეკვ. ლარში
უნაღდო ანგარიშსწორების დღიური ლიმიტი 5000 USD ეკვ. ლარში                              10,000 USD ეკვ. ლარში
თანხის განაღდება
ვითიბი ბანკში 3% მინ. 6 ლარი 3% მინ. 6 ლარი
პარტნიორ ბანკში* პარტნიორი ბანკის ტარიფს + 3.9% მინ. 10 ლარი პარტნიორი ბანკის ტარიფს + 3.9% მინ. 10 ლარი
სხვა ბანკში საქართველოში/საზღვარგარეთ სხვა ბანკის ტარიფს + 3.9% მინ. 10 ლარი სხვა ბანკის ტარიფს + 3.9% მინ. 10 ლარი
ვითიბი ბანკის ბანკომატში 1% მინ. 1 ლარი 1% მინ. 1 ლარი
პარტნიორი ბანკის ბანკომატში* 1% მინ. 1 ლარი 1% მინ. 1 ლარი
სხვა ბანკის ბანკომატში საქართველოში 3.9% მინ. 10 ლარი 3.9% მინ. 10 ლარი
სხვა ბანკის ბანკომატში საზღვარგარეთ 3.9% მინ. 10 ლარი 3.9% მინ. 10 ლარი
ვითიბი ჯგუფის ბანკომატში საზღვარგარეთ** 3% მინ. 6 ლარი 3% მინ. 6 ლარი
უნაღდო ანგარიშსწორება
სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორების საკომისიო 0% 0%
ინტერნეტით ანგარიშსწორების საკომისიო 0% 0%
თანხის გადარიცხვა    
ბანკის შიგნით 3% მინ. 6 ლარი 3% მინ. 6 ლარი
ბანკის გარეთ 3% მინ. 6 ლარი 3% მინ. 6 ლარი
ბარათის სტოპ სიაში შეტანა
ადგილობრივი უფასო  უფასო 
საერთაშორისო 50 USD კვირაში 50 USD კვირაში
ბარათის პინ კოდის შეცვლა 1 GEL 1 GEL

* თიბისი ბანკი, ბაზის ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი - საქართველო
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი

  • კრედიტით უპროცენტოდ სარგებლობის შესაძლებლობა (საშეღავათო პერიოდი მაქს. 55 დღე)
  • დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
  • პროცენტის დარიცხვა მხოლოდ ათვისებულ თანხაზე
  • აღდგენილი ლიმიტის განმეორებით ათვისების შესაძლებლობა
  • დავალიანების ნებისმიერ დროს სრულად დაფარვის შესაძლებლობა

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები