შეავსე განაცხადი იპოთეკური სესხები

აიღეთ იპოთეკური სესხი ან დაპორტირდით ვითიბიში, შემცირებული საპროცენტო განაკვეთით, გაიუმჯობესეთ პირობები და შეიმცირეთ შენატანი. ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი 5 წლამდე ვადით.

სესხის ვალუტა

GEL / USD / EUR

სესხის საპროცენტო განაკვეთი

10.5%-დან GEL / 7.5%-დან USD / 5.5%-დან EUR

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

12.90%-დან GEL / 8.63%-დან USD / 6.48%-დან EUR

სესხის მინიმალური თანხა 1,000 GEL

სესხის მაქსიმალური თანხა

1,000,000 GEL

სესხის მაქსიმალური ვადა

20 წელი
უძრავი ქონების დაზღვევა 0.3%

სიცოცხლის დაზღვევა

0.4%
ასაკი 20-70 წელი (სესხის ვადის ბოლოსთვის)

მინიმუმ ბოლო 2 თვის განმავლობაში რეფინანსირებად სესხზე დადებითი დაფარვები ან ბოლო ერთი თვის შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტი

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები