უკან დაბრუნება ვადიანი ანაბარი ლარში

გახსენით ვადიანი ანაბარი ვითიბი ბანკში 5,000 ლარიდან და მიიღეთ გარანტირებული საჩუქრები! 

ვითიბი ბანკის ვადიანი ანაბარი თანხის დაგროვების და მისი უსაფრთხოდ შენახვის საუკეთესო საშუალებაა. გახსენით 1-წლიანი ანაბარი ვითიბი ბანკში 5,000 ლარიდან, მიიღეთ გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთი და გარანტირებული საჩუქრები: ბილეთები უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ან მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში, Mastercard-ის ექსკლუზიური ბარათი - World Elite Mastercard, პირადი ბანკირის მომსახურება და სასაუბრო დრო მობილურზე 1 წლის განმავლობაში. რაც უფრო დიდია თანხა დეპოზიტზე, მით მეტი საჩუქარი გელით! 

ვითიბი ბანკის ვადიანი ანაბარი ლარში, სანდო და ხელსაყრელი არჩევანი!
 

ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი

სტანდარტულ %-ს  + 0.5%  

ანაბრის გახსნა

უფასო

ანაბრის ვალუტა

GEL

მინიმალური თანხა

5,000

მინიმალური ვადა 

12 თვე

დეპოზიტის თანხა: 5,000 – 30,000 ლარი

  • სასაუბრო დრო 1 წლის განმავლობაში (5 ლარის სასაუბრო დრო ყოველთვიურად);
  • ბარათი MasterCard GOLD.

დეპოზიტის თანხა: 30,000 – 100,000 ლარი

  • სასაუბრო დრო 1 წლის განმავლობაში (10 ლარის სასაუბრო დრო ყოველთვიურად);
  • Premium მომსახურება (3-თვის განმავლობაში) + ბარათი MasterCard World Elite.

დეპოზიტის თანხა: 100,000 – 300,000 ლარი

  • სასაუბრო დრო 1 წლის განმავლობაში (15 ლარის სასაუბრო დრო ყოველთვიურად);
  • Premium მომსახურება (3 თვის განმავლობაში) + ბარათი MasterCard World Elite;
  • ბილეთები უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ან მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში (2 ბილეთი ჯგუფურ ეტაპზე)

დეპოზიტის თანხა: 300,000 ლარიდან

  • სასაუბრო დრო 1 წლის განმავლობაში (25 ლარის სასაუბრო დრო ყოველთვიურად);
  • VIP მომსახურება (3 თვის განმავლობაში);
  • ბილეთები უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ან მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში (2 ბილეთი ფინალურ ეტაპზე)

 

- იმ შემთხვევაში თუ კლიენტი უარს ამბობს საჩუქარზე (თამაშის ბილეთებზე) ან გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ხერხდება საჩუქრის (თამაშის ბილეთების) შეძენა, ამ შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ფულადი კომპენსაცია.

- მობილურის სასაუბრო დრო გააქტიურდება მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე.

ბანკში სალარე რესურსის განთავსების წახალისების მიზნით,  დეპოზიტორებს ბანკი სთავაზობს საკომპენსაციო საზღაურის (დეპოზიტების განთავსებისთვის გადასახდელი პროცენტული საზღაური) სპეციფიკურ სქემას. აღნიშნული სქემის ფარგლებში დეპოზიტორი, თუ მან დაიცვა აქციის პირობები, მიიღებს როგორც ფულად სახსრებს ასევე ფასეულობას (სასაუბრო დრო მობილურ ტელეფონზე 1 წლის განმავლობაში; Mastercard-ის ექსკლუზიური ბარათი - World Elite Mastercard, პირადი ბანკირის მომსახურება და რაც მთავარია ბილეთები უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ან მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში). ამასთან, საკომპენსაციო საზღაურის სქემის მეორე კომპონენტი - ფასეულობა - დეპოზიტორმა შეიძლება მიიღოს წინასწარ, სადეპოზიტო ვადის გასვლამდე, შესაბამისი საანაბრო ანგარიშის ბანკში გახსნისას ან ამ თარიღიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ, თუ გადასაცემი ფასეულობა დაკავშირებულია რაიმე კონკრეტული გარემოების დადგომასთან. აქციის პირობებიდან გამომდინარე, დეპოზიტორის მიერ აქციის პირობების დარღვევის შემთხვევაში, რაც გამოიწვევს განთავსებული სახსრების ვადაზე ადრე გატანას, დეპოზიტორზე, რომელმაც წინასწარ მიიღო სარგებელი, გავრცელდება შესაბამისი მაკომპენსირებელი ფულადი ჯარიმა.

ვადა 
(თვე) 

ვადა 
(დღე)
განაკვეთი 
 
სტანდარტული

აქცია

12

365-449 ნომინალური 10%       10.50%

ეფექტური

     10% 

10.50%

15 450-539 ნომინალური 10.10%

10.60%

ეფექტური 9.98%

10.47%

18 540-629 ნომინალური 10.25%

10.75%

ეფექტური 10%

10.48%

21 630-729 ნომინალური 10.35%

10.85%

ეფექტური 9.98%

10.57%

24 730 ნომინალური 10.50%

11.00%

ეფექტური 10%

10.72%

ვადა 
(თვე) 

ვადა 
(დღე)
განაკვეთი  სტანდარტული

აქცია

12

365-449 ნომინალური    9.5%

10%

ეფექტური

9.92%

10.47%

15 450-539 ნომინალური 9.60%

10.10%

ეფექტური 10.03%

10.58%

18 540-629 ნომინალური 9.75%

10.25%

ეფექტური 10.20%

10.75%

21 630-729 ნომინალურ  9.85%

10.35%

 ეფექტური  10.31%

10.86%

24 730 ნომინალური 10%

11.50%

ეფექტური   10.47%

10.02%

 

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები