შეავსე განაცხადი აგრო სესხი

გესაჭიროებათ დამატებითი თანხის მოზიდვა თქვენი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის განვითარებისთვის? ვითიბი ბანკი გთავაზობთ აგრო სესხს მოქნილი და ხელსაყრელი პირობებით.

აგრო სესხის სფეროები და მიზნობრიობა:

  • მესაქონლეობა -საქონლის შეძენა, შენახვის ხარჯების დაფინანსება, ფერმის შეძენა/აშენება, რემონტი, სხვა ნებისმიერი საოპერაციო ხარჯის დაფინანსება
  • მებაღეობა/მემცენარეობა -მიწის შეძენა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების გაშენება, ნებისმიერ საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება დაკავშირებული პროდუქციის მოყვანასთან, მოვლა პატრონობასთან
სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო (ფიზიკური პირების და ინდ. მეწარმეების შემთხვევაში 200,000 ლარამდე სესხის გაცემა ხდება მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში)
დაფარვის გრაფიკი თანაბარი/არათანაბარი ყოველთვიური შენატანებით
დანიშნულება ძირითადი /საბრუნავი საშუალებები, უძრავი ქონება
  • ხანგრძლივი საშეღავათო პერიოდის დაწესების შესაძლებლობა საშუალებას იძლევა სესხის გადახდის გრაფიკი ზუსტად მოერგოს თქვენი საქმიანობის სპეციფიკას, სეზონურობას;
  • საშეღავათო პერიოდის დაწესება ხდება თქვენი აგრო საქმიანობის სეზონურობიდან გამომდინარე. შესაბამისი საშეღავათო თვეების განმავლობაში სესხზე შენატანი მცირდება, ან საერთოდ უქმდება და თანხის გადანაწილება ხდება სეზონურ პერიოდზე;
  • სესხის გაცემა ხდება თქვენი მეურნეობის საჭიროებისამებრ, ნებისმიერი მიზნობრიობით.
  • კლიენტს უნდა გააჩნდეს მიმდინარე აგრო საქმიანობის მინიმუმ 1 სეზონის გამოცდილება.

დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ ბანკის უახლოეს ფილიალს ან დაგვირეკეთ კონტაქტ ცენტრში 224 24 24

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები