უკან დაბრუნება ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი წარმოადგენს ბანკში ფულის შენახვის ყველაზე მაღალშემოსავლიან საშუალებას. ვადიანი ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული თანხითა და ვადით.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
მინიმალური თანხა 100 ერთეული
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
დარიცხული პროცენტის გატანა ვადის ბოლოს

თვე

დღე GEL USD

EUR

3-5

90-179 8.50% 1.20%

--

6

180-209 8.75% 1.60%

--

7-8 210-269 8.75% 1.60% --

9-11

270-364 9% 1.75%

--

12-14

365-449 9.15% 2%

0.20%

15-17

450-539 9.15% 2.15%

0.30%

18

540-569 9.30% 2.35%

0.40%

19-20 570-629

9.30%

2.35% 0.40%

21

630-659

9.30%

2.35%

0.50%

22-23 660-729

9.30%

2.35%

0.50%

24

730

9.50%

2.70%

0.60%

ვადის დადგომისას, ანაბრის თანხა, დარიცხული პროცენტის თანხასთან ერთად, ჩაირიცხება იურიდიული პირის მიმდინარე ანგარიშზე

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები