უკან დაბრუნება ზრდადი ვადიანი ანაბარი

გახსენით ვითიბი ბანკში ზრდადი ვადიანი ანაბარი და ისარგებლეთ თანხის დაგროვების კომფორტული მეთოდით. ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული ვადით და მასზე თქვენი სურვილის მიხედვით, შეუზღუდავად, შეგიძლიათ თანხის დამატება. ანაბარს სარგებელი ერიცხება ანგარიშზე არსებული ყოველდღიური ნაშთის მიხედვით.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
მინიმალური თანხა 500 ერთეული
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
დარიცხული პროცენტის გატანა ვადის ბოლოს

თვე

დღე GEL USD

EUR

3-5

90-179 8% 1%

--

6

180-209 8.25% 1.40%

--

7-8 210-269 8.25% 1.40% --

9-11

270-364 8.50% 1.55%

--

12-14

365-449 8.65% 1.80%

0.10%

15-17

450-539 8.65% 1.95%

0.20%

18

540-569

8.80%

2.15%

0.30%

19-20 570-629

8.80%

2.15%

0.30%

21

630-659

8.80%

2.15%

0.40%

22-23 660-729

8.80%

2.15%

0.40%

24

730

9%

2.50%

0.50%

ვადის დადგომისას, ანაბრის თანხა დარიცხული პროცენტის თანხასთან ერთად, გადაირიცხება იურიდიული პირის მიმდინარე ანგარიშზე

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები