უკან დაბრუნება ზრდადი ვადიანი ანაბარი

გახსენით ვითიბი ბანკში ზრდადი ვადიანი ანაბარი და ისარგებლეთ თანხის დაგროვების კომფორტული მეთოდით. ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული ვადით და მასზე თქვენი სურვილის მიხედვით, შეუზღუდავად, შეგიძლიათ თანხის დამატება. ანაბარს სარგებელი ერიცხება ანგარიშზე არსებული ყოველდღიური ნაშთის მიხედვით.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL, USD
მინიმალური თანხა 500 ერთეული
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
დარიცხული პროცენტის გატანა ვადის ბოლოს

დღე

თვე განაკვეთი GEL USD

90-179

3-5 ნომინალური

10.00%

0.30%

ეფექტური

10.38% 0.30%

180-209

6 ნომინალური 10.20% 0.40%

ეფექტური

10.46% 0.40%
210-269 7-8 ნომინალური 10.20%

0.40%

ეფექტური

10.41%

0.40%

270-364

9-11 ნომინალური 10.40% 0.60%

ეფექტური

10.53% 0.60%

365-449

12-14 ნომინალური 10.60% 0.70%

ეფექტური

10.60% 0.70%

450-539

15-17 ნომინალური 10.60% 0.70%

ეფექტური

10.46% 0.70%

540-569

18 ნომინალური 10.60% 0.80%

ეფექტური

10.33% 0.80%
570-629 19-20 ნომინალური 10.60%

0.80%

ეფექტური

10.29%

0.80%

630-659 21 ნომინალური 10.60%

0.80%

ეფექტური

10.21%

0.80%

660-729

22-23 ნომინალური 10.60%

0.80%

ეფექტური

10.17%

0.80%

730 24 ნომინალური 10.60%

0.90%

ეფექტური

10.09%

0.90%

ვადის დადგომისას, ანაბრის თანხა, დარიცხული პროცენტის თანხასთან ერთად, ჩაირიცხება იურიდიული პირის მიმდინარე ანგარიშზე

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები