უკან დაბრუნება მოთხოვნამდე ანაბარი

მოთხოვნამდე ანაბარი საშუალებას გაძლევთ განკარგოთ ანაბარზე განთავსებული თანხა შეუზღუდავად. ანაბარზე თანხის დამატება და ანაბრის თანხის სრულად ან ნაწილობრივ გატანა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მოცულობით. ანაბარს სარგებელი ერიცხება ანგარიშზე არსებული ყოველდღიური ნაშთის მიხედვით.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL, USD
მინიმალური თანხა 100 GEL/USD
ანაბრის ვადა 36 თვე
დარიცხული პროცენტის გატანა ყოველთვიურად

თვე

განაკვეთი GEL

USD

36

ნომინალური 4%

0.25%

ეფექტური

4%

0.25%

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები