უკან დაბრუნება სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი საანაბრო პროდუქტებიდან ყველაზე მაღალი სარგებლის მიღების საუკეთესო საშუალებაა.

ამასთან, საბანკო ანაბრისგან განსხვავებით, სადეპოზიტო სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს გაასხვისოს სერტიფიკატი ვადის ამოწურვამდე ნებისმიერ დროს.

ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
მინიმალური თანხა 10 000 ერთეული
ანაბრის ვადა 3-60 თვე

გთავაზობთ სადეპოზიტო სერტიფიკატის 2 სახეობას:

 

ვადა (თვე)

ვადა (დღე) GEL USD

EUR

3 90-179 8.80% 1.50% -
6 180-269 9.70% 2.10%

-

9 270-364

10.20%

2.70%

-

12 365-539 11% 3.30%

0.85%

18 540-729 11.50% 3.80%

1.15%

24 730-1094 12% 4.30%

1.50%

36 1095-1459 12.80% 5%

2.05%

48 1460-1824 13.70% 5.30%

2.50%

60 1825 14.50% 5.60%

2.80%

ვადა (თვე)

ვადა (დღე) GEL USD

EUR

3 90-179 8.50% - -
6 180-269 9.40% 2%

-

9 270-364 9.90% 2.60%

-

12 365-539 10.70% 3.20%

0.80%

18 540-729 11.20% 3.70%

1.10%

24 730-1094 11.70% 4.20%

1.45%

36 1095-1459 12.50% 4.90%

1.95%

48 1460-1824 13.40% 5.20%

2.35%

60 1825 14.20% 5.50%

2.60%

სადეპოზიტო სერტიფიკატის პირობები:

  დისკონტური სადეპოზიტო
სერტიფიკატი

საპროცენტო სადეპოზიტო
სერტიფიკატი

სერტიფიკატის ყიდვის ღირებულება   

მინ. 10 000 ერთეული

მინ. 10 000 ერთეული 

სერტიფიკატის ვალუტა

GEL/USD/EUR

GEL/USD/EUR

მაქსიმალური საპროცენტო
სარგებელი

14.5% 

14.2% 

სერტიფიკატის ვადა

3-60 თვე

3-60 თვე

სარგებლის გატანა

ვადის ბოლოს

ყოველთვიურად

გასხვისების საკომისიო

ნომინალური ღირებულების 0.1%, მინ. 50 ლარი

ნომინალური ღირებულების 0.1%, მინ. 50 ლარი

სადეპოზიტო სერტიფიკატით სარგებლობის ძირითადი პირობები

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები