უკან დაბრუნება სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი საანაბრო პროდუქტებიდან ყველაზე მაღალი სარგებლის მიღების საუკეთესო საშუალებაა.

ამასთან, საბანკო ანაბრისგან განსხვავებით, სადეპოზიტო სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს გაასხვისოს სერტიფიკატი ვადის ამოწურვამდე ნებისმიერ დროს.

ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
მინიმალური თანხა 10 000 ერთეული
ანაბრის ვადა 6-24 თვე

გთავაზობთ სადეპოზიტო სერტიფიკატის 2 სახეობას:

დღე

თვე განაკვეთი GEL USD

EUR

180-209

6 ნომინალური 10.75% 0.55%

 --

ეფექტური

11.04%

0.55%

 --

210-269 7-8 ნომინალური 10.75%

0.55%

--

ეფექტური

10.99%

0.55%

--

270-364

9-11 ნომინალური 10.95% 0.70%

 --

ეფექტური

11.09% 0.70%

 --

365-394 12 ნომინალური 11.15% 0.80% 0.55%

ეფექტური

11.15%

0.80%

0.55%

395-449

13-14 ნომინალური 11.15%

0.80%

0.55%

ეფექტური

11.10%

0.80%

0.55%

450-539

15-17 ნომინალური 11.15%

0.80%

0.55%

ეფექტური

11.00%

0.80%

0.55%

540-569

18 ნომინალური 11.65% 1.00%

0.55%

ეფექტური

11.33%

1.00%

0.55%

570-629 19-20 ნომინალური 11.65%

1.00%

0.55%

ეფექტური

11.28%

1.00%

0.55%

630-729

21-23 ნომინალური 11.95%

1.00%

0.55%

ეფექტური

11.46%

1.00%

0.55%

730 24 ნომინალური 12.15%

1.20%

0.55%

ეფექტური

11.49%

1.19%

0.55%

დღე

თვე განაკვეთი GEL USD

EUR

180-209

6 ნომინალური 10.45% 0.50%

 --

ეფექტური

10.96%

0.50%

 --

210-269 7-8 ნომინალური 10.45%

0.50%

--

ეფექტური

10.97%

0.50%

--

270-364

9-11 ნომინალური 10.65% 0.65%

 --

ეფექტური

11.19%

0.65%

 --

365-394 12 ნომინალური 10.85%

0.75%

0.50%

ეფექტური

11.47%

0.75%

0.50%

395-449

13-14 ნომინალური

10.85%

0.75%

0.50%

ეფექტური

11.41%

0.75%

0.50%

450-539

15-17 ნომინალური

10.85%

0.75%

0.50%

ეფექტური

11.41%

0.75%

0.50%

540-569

18 ნომინალური 11.05% 0.95%

0.50%

ეფექტური

11.63%

0.95%

0.50%

570-629 19-20 ნომინალური 11.05%

0.95%

0.50%

ეფექტური

11.63%

0.95%

0.50%

630-729

21-23 ნომინალური 11.05%

0.95%

0.50%

ეფექტური

11.63%

0.95%

0.50%

730 24 ნომინალური 11.15% 1.15%

0.50%

ეფექტური

11.74% 1.16%

0.50%

სადეპოზიტო სერტიფიკატის პირობები:

  დისკონტური სადეპოზიტო
სერტიფიკატი

საპროცენტო სადეპოზიტო
სერტიფიკატი

სერტიფიკატის ყიდვის ღირებულება   

მინ. 10 000 ერთეული

მინ. 10 000 ერთეული 

სერტიფიკატის ვალუტა

GEL/USD/EUR

GEL/USD/EUR

სერტიფიკატის ვადა

6-24 თვე

6-24 თვე

სარგებლის გატანა

ვადის ბოლოს

ყოველთვიურად

გასხვისების საკომისიო

ნომინალური ღირებულების 0.1%, მინ. 50 ლარი

ნომინალური ღირებულების 0.1%, მინ. 50 ლარი

სადეპოზიტო სერტიფიკატით სარგებლობის ძირითადი პირობები

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები