უკან დაბრუნება ინკასო

დოკუმენტური ინკასო წარმოადგენს ექსპორტიორის მიერ ბანკისთვის მიცემულ განკარგულებას, მოახდინოს იმპორტიორისგან გარკვეული თანხის ინკასირება წარმოდგენილი დოკუმენტების სანაცვლოდ. ინკასოს შემთხვევაში, ბანკი ასრულებს საინკასო ინსტრუქციებს, მაგრამ თავის თავზე არ იღებს წარმოდგენილი დოკუმენტების ღირებულების გადახდის ვალდებულებას.

უპირატესობები მყიდველისთვის:

  • ტრანზაქციის დაბალი ფასები
  • ოპერაციის სიმარტივე
  • საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ტვირთის ჩამოსვლის შემდეგ
  • საინკასო ოპერაციაში ბანკების ჩართულობა

უპირატესობები გამყიდველისთვის:

  • ტრანზაქციის დაბალი ფასები
  • ოპერაციის სიმარტივე
  • საქონლის განკარგვის შესაძლებლობა მისი ღირებულების გადახდამდე
  • საინკასო ოპერაციაში ბანკების ჩართულობა
ინკასოს ავიზირება 20 USD
ინკასოს მონიტორინგი და გადახდა 0.2% (მინ. 50 USD, მაქს. 100 USD)

 

ფოსტა და კომუნიკაცია ფაქტის მიხედვით
ცვლილება ინკასოში 20 USD
სხვა დამატებითი ხარჯები ფაქტის მიხედვით

 

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები