უკან დაბრუნება FX ოპერაციები

სპოტ ოპერაციები:

კონვერტაცია საბანკო კურსით იმავდროული ვალუტირებით
აღნიშნული პროდუქტი კლიენტის მიერ გამოიყენება უმოკლეს ვადაში სასურველი ვალუტის შეძენის მიზნით. პროდუქტი კლიენტს მიეწოდება ნებისმიერ კონვერტირებად ვალუტაში.

ფორვარდული ოპერაციები:

ფორვარდი
აღნიშნული პროდუქტი კლიენტის მიერ გამოიყენება ვალუტის ყიდვის ან გაყიდვის მიზნით წინასწარ დაფიქსირებული კურსით. პროდუქტი კლიენტს მიეწოდება ნებისმიერ კონვერტირებად ვალუტაში.

სვოპი
აღნიშნული პროდუქტი კლიენტის მიერ სავალუტო რისკის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენება. პროდუქტი კლიენტს მიეწოდება ნებისმიერ კონვერტირებად ვალუტაში.

ოპციონი
აღნიშნული პროდუქტი კლიენტის მიერ გამოიყენება ვალუტის ყიდვის ან გაყიდვის მიზნით წინასწარ დაფიქსირებული კურსით. პროდუქტი კლიენტს მიეწოდება ნებისმიერ კონვერტირებად ვალუტაში.

სხვა დოკუმენტური ოპერაციები

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები