უკან დაბრუნება ბლუმბერგის Bmatch პლატფორმა

Bmatch პლატფორმა ეროვნული ბანკის ახალი რეფორმის ნაწილია და მისი მიზანია სავალუტო ბაზარზე კონკურენციის გაზრდა, ბანკთაშორის ბაზარზე არასაბანკო მონაწილეებისთვის წვდომის გაადვილება, ლიკვიდობის ზრდა და უფრო მეტი გამჭვირვალობა. 

იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ განათავსონ სავალუტო კონვერტაციის განაცხადები Bmatch პლატფორმაზე. ამისთვის საჭიროა გააკეთონ განაცხადი ინტერნეტ ბანკის საშუალებით. 

Bmatch პლატფორმაზე გარიგების დადების პირობებია:

  • მინიმალური თანხა - 100 000 აშშ დოლარი, 10 000 დოლარიანი ბიჯებით 
  • განაცხადის წყვილები - USD/GEL
  • განაცხადის გაკეთებისთანავე თანხა უნდა უზრუნველყოთ ანგარიშზე
  • გაცვლით კურსს თქვენ თავად აირჩევთ

განაცხადის განთავსების საკომისიო

100 ლარი

განაცხადის ცვლილების საკომისიო

100 ლარი

განაცხადის გაუქმების საკომისიო

100 ლარი

თითოეული ტრანზაქციისთვის ანგარიშსწორების საკომისიო - ლარი

0.07%

თითოეული ტრანზაქციისთვის ანგარიშსწორების საკომისიო - დოლარი

0.2% 

სხვა დოკუმენტური ოპერაციები

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები