შეავსე განაცხადი ბიზნეს ოვერდრაფტი

ბიზნეს ოვერდრაფტი -საკრედიტო პროდუქტი, რომელიც განკუთვნილია მოკლევადიანი საოპერაციო ხარჯების და სხვა მიმდინარე ვალდებულებების დასაფინანსებლად, ისეთი როგორიც არის:

 • მომწოდებლებთან ანგარიშსწორება
 • საქონლის ტრანსპორტირება და განბაჟება
 • საგადასახადო დავალიანების გასტუმრება
 • სახელფასო დავალიანების გასტუმრება
 • სხვა საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება
სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო (ინდ. მეწარმეების შემთხვევაში 200,000 ლარამდე სესხის გაცემა ხდება მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში)
დაფარვის გრაფიკი თავისუფალი (დამტკიცებული ლიმიტის ათვისება ხდება კლიენტის შეხებულებისამებრ, ხოლო დაფარვა ანგარიშზე თანხის შემოსვლისთანავე, ავტომატურად)
 • ოვერდრაფტის ლიმიტის დამტკიცების სწრაფი ბიზნეს პროცესი
 • განაცხადის განხილვისას არ მოითხოვება კომპანიის ფინანსური უწყისები
 • თანხის ათვისების და დაფარვის თავისუფალი გრაფიკი
 • შემცირებული საპროცენტო ხარჯი- პროცენტის გადახდა ხდება მხოლოდ ათვისებულ თანხაზე
 • 100,000 ლარამდე ოვერდრაფტის ლიმიტზე არ მოითხოვება გირაო 
 • ოვერდრაფტით სარგებლობისთვის საჭიროა გქონდეთ მიმდინარე საბანკო ბრუნვა ვითიბი ბანკში

დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ ბანკის უახლოეს ფილიალს ან დაგვირეკეთ კონტაქტ ცენტრში 224 24 24

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები