ინტერნეტ ბანკი იურიდიული პირებისთვის

გაიმარტივეთ ბანკთან ურთიერთობა

ინტერნეტ ბანკი იურიდიული პირებისთვის საშუალებას გაძლევთ უსაფრთხოდ და კომფორტულად, ნებისმიერი ადგილიდან, სადაც კი ინტერნეტზე მიგიწვდებათ ხელი, online რეჟიმში, ყოველგვარი რიგში დგომისა თუ სხვა უსიამოვნო პროცედურების გვერდის ავლით მართოთ თქვენი ანგარიშები, განახორციელოთ აქტიური და პასიური საბანკო ოპერაციები, მიიღოთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია ტრანზაქციებისა და ფულადი ნაშთების შესახებ, და ა.შ.

კერძოდ, ინტერნეტ ბანკით შესაძლებელია:

 • საკუთარი საბანკო ანგარიშების (მიმდინარე, საბარათე, საანაბრე) ნახვა და ამონაწერის გაკეთება/ბეჭდვა
 • გადარიცხვების შესრულება ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში
 • ნებისმიერი შესრულებული ტრანზაქციის ნახვა/ბეჭდვა
 • ჯგუფური გადარიცხვების განხორციელება
 • ბიზნეს პლასტიკურ ბარათებზე სრული ინფორმაციის მიღება და ოპერაციების შესრულება
 • დეპოზიტებისა და სესხების მართვა, მათზე ინფორმაციის მიღება
 • სავალუტო კურსების ნახვა (ოფიციალური, კომერციული)
 • ვალუტის კონვერტაციის ოპერაციების შესრულება სტანდარტული/სპეციალური გაცვლითი კურსით
 • თქვენი მოთხოვნილებისამებრ ინტერნეტ ბანკის მომხმარებელთა სტრუქტურის ფორმირება, მათთვის შესაბამისი უფლებებისა და ლიმიტების მინიჭება
 • ტრანზაქციების დადასტურებისა და ავტორიზაციის სქემების განსაზღვრა
 • პირადი პარამეტრების მართვა
 • ბანკში შეტყობინების გაგზავნა/მიღება
 • სხვა

შენიშვნა: იურიდიულ პირებს აღნიშნული მომსახურების ჩასართავად შეუძლიათ მიმართონ ვითიბი ბანკის ნებისმიერ ფილიალს. გთხოვთ გაითვალისწონოთ, რომ აღნიშნული მომსახურების მიღებაზე განაცხადის გაკეთების უფლება აქვს მხოლოდ კომპანიის დირექტორს/უფლებამოსილ პირს.

ინსტალაცია

უფასო

მომსახურების გადასახადი

თვეში 5 ლარი

დიჯიპასის გაცემის/დაზიანებულის შეცვლის/დაკარგულის აღდგენის საკომისიო 40 ლარი

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები