სპეციალური შეთავაზებები ბიზნეს ბარათი

ვითიბი ბანკი გთავაზობთ ბარათს თქვენი ბიზნესისთვის. 

მართეთ თქვენი კომპანიის ფინანსური ოპერაციები ვიზა ბიზნეს ბარათით ეფექტურად. მარტივი და სწრაფი გადახდის საშუალება თქვენი ბიზნესის სამივლინებო, წარმომადგენლობითი და სამეურნეო ხარჯებისათვის, რომლის კონტროლი შესაძლებელია დისტანციურად, ინტერნეტბანკის საშუალებით.

გადაიხადე სავაჭრო-მომსახურების ობიექტებსა და ონლაინ მაღაზიებში.

ჩვენ გთავაზობთ თქვენს ბიზნესზე მორგებულ სამი ტიპის ბარათს, არჩევანის შესაძლებლობა, რომელიც კონკრეტულად თქვენი საქმიანობისთვისაა გათვლილი.

VISA BUSINESS CASH IN
ბარათის ღირებულება
10 ლარი
ბარათის ვადა
2 წელი
ბარათის ვალუტა
GEL
VISA BUSINESS
ბარათის ღირებულება
30 ლარი
ბარათის ვადა
2 წელი
ბარათის ვალუტა
GEL
VISA BUSINESS UNIVERSAL
ბარათის ღირებულება
75 ლარი
ბარათის ვადა
2 წელი
ბარათის ვალუტა
GEL, USD, EUR, GBP, RUR
  VISA BUSINESS CASH IN VISA BUSINESS

VISA BUSINESS UNIVERSAL

ბარათის ტიპი VISA Business VISA Business

VISA Business

ბარათის ვალუტა GEL GEL

GEL, USD, EUR, GBP, RUR

ბარათის ვადა 2 წელი 2 წელი 2 წელი

ბარათის ღირებულება

10 ლარი 30 ლარი

75 ლარი

ბარათის აღდგენა (ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას და აშ.)

10 ლარი 10 ლარი

30 ლარი

მინიმალური ნაშთი ანგარიშზე

არ მოითხოვება არ მოითხოვება

არ მოითხოვება

წლიური დარიცხვა საბარათე ანგარიშზე 0% 0% 0%

დარიცხვა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე

0.1% ყოველდღიურად 0.1% ყოველდღიურად

0.1% ყოველდღიურად

ბარათის პინ-კოდის ცვლილება 1 ლარი 1 ლარი

1 ლარი

თანხის განაღდება ბანკომატში

ვითიბი ბანკის ბანკომატში

  0.2% მინ. 1 GEL
0.3% min 1 USD/EUR

0.2% მინ. 1 GEL
0.3% min 1 USD/EUR

პარტნიორი ბანკების ბანკომატში*

  0.5%
მინ. 1 GEL/USD/EUR 

0.5%
მინ. 1 GEL/USD/EUR 

სხვა ბანკების ბანკომატებში(საქართველო)

  2.5% მინ. 7 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP ან 150 RUR

2.5% მინ. 7 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP ან 150 RUR

საზღვარგარეთ ვითიბი ჯგუფის ბანკომატებში **

   

0.5%, მინ. 1.5 GEL/USD/EUR/GPB ან 45 RUR

თანხის განაღდება ბანკში

ვითიბი ბანკში

  0.5%  მინ. 1 GEL

0.5%  მინ. 1 GEL

პარტნიორი ბანკებში*

  პარტნიორი ბანკის ტარიფს + 1%, მინ. 7 GEL

პარტნიორი ბანკის ტარიფს + 1%, მინ. 7 GEL

საქართველოს სხვა ბანკებში

  სხვა ბანკის ტარიფს + 2%, მინ. 7 GEL

სხვა ბანკის ტარიფს + 2%, მინ. 7 GEL

საზღვარგარეთ

   

სხვა ბანკის ტარიფს + 2%, მინ. 7 GEL

უნაღდო ანგარიშწორება

ყველა ბანკის პოს ტერმინალში   0% 0%

თანხის განაღდების დღიური ლიმიტები

ბანკში

  ულიმიტო

ულიმიტო

სხვა ბანკებში (საქართველო, საზღვარგარეთ)   20,000 GEL ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

30,000 GEL ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

ბანკომატში (საქართველო, საზღვარგარეთ)   20,000 GEL ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

30,000 GEL ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

გარიგების დღიური ლიმიტი (საქართველო, საზღვარგარეთ)

  50,000 GEL ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

50,000 GEL ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

*თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო 
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები