შეავსე განაცხადი VISA BUSINESS UNIVERSAL

უნივერსალური ბიზნესბარათი, განკუთვნილია კომპანიის სამივლინებო, წარმომადგენლობითი და სამეურნეო ხარჯების დასაფარად.

ბარათის უპირატესობებია:

  • მულტისავალუტო ანგარიში: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო, ფუნტი, რუბლი
  • თანხის განაღდება ბანკომატის მეშვეობით მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში
  • თანხის შეტანა კომპანიის ანგარიშზე ვითიბის უნივერსალური ბანკომატისა და სწრაფი გადახდის აპარატით ლარში, აშშ დოლარსა და ევროში 24/7
  • ანგარიშსწორება სავაჭრო მომსახურების ობიექტსა და ონლაინ მაღაზიაში, მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში
ბარათის ღირებულება 75 ლარი
ბარათის ვადა 2 წელი
ბარათის ვალუტა GEL, USD, EUR, GBP, RUR
ბარათის ტიპი

VISA BUSINESS

ბარათის ვალუტა

GEL, USD, EUR, GBP, RUR

ბარათის ვადა 2 წელი

ბარათის ღირებულება

75 ლარი

ბარათის აღდგენა (ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას და აშ.)

30 ლარი

მინიმალური ნაშთი ანგარიშზე

არ მოითხოვება

წლიური დარიცხვა საბარათე ანგარიშზე 0%

დარიცხვა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე

0.1% ყოველდღიურად

ბარათის პინ-კოდის ცვლილება

1 GEL

თანხის განაღდება ბანკომატში

ვითიბი ბანკის ბანკომატში

0.2% მინ. 1 ლარი, 0.3% min 1 USD/EUR

პარტნიორი ბანკების ბანკომატში*

0.5% მინ. 1 GEL/USD/EUR

სხვა ბანკების ბანკომატებში(საქართველო)

2.5% მინ. 7 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP ან 150 RUR

საზღვარგარეთ ვითიბი ჯგუფის ბანკომატებში **

0.5%, მინ. 1.5 GEL/USD/EUR/GPB ან 45 RUR

თანხის განაღდება ბანკში

ვითიბი ბანკში

0.5%  მინ. 1 GEL

პარტნიორი ბანკებში*

პარტნიორი ბანკის ტარიფს + 1%, მინ. 7 GEL

საქართველოს სხვა ბანკებში

სხვა ბანკის ტარიფს + 2%, მინ. 7 GEL

საზღვარგარეთ

სხვა ბანკის ტარიფს + 2%, მინ. 7 GEL

უნაღდო ანგარიშწორება

ყველა ბანკის პოს ტერმინალში 0%

თანხის განაღდების დღიური ლიმიტები

ბანკში

ულიმიტო

სხვა ბანკებში (საქართველო, საზღვარგარეთ)

30,000 GEL ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

ბანკომატში (საქართველო, საზღვარგარეთ)

30,000 GEL ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

გარიგების დღიური ლიმიტი (საქართველო, საზღვარგარეთ)

50,000 GEL ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

*თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო 
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები