შეავსე განაცხადი VISA BUSINESS CASH IN

მომენტალური ბიზნეს ბარათი ლარში, რომელსაც კომპანიის ანგარიშზე თანხის შეტანის ფუნქცია გააჩნია. ბარათის მფლობელი შეიძლება იყოს როგორც კომპანიის წარმომადგენელი, ასევე დაკავშირებული მესამე პირი, მათ შორის დისტრიბუტორები და ინკასატორები, რომელთაც პერიოდულად უწევთ კომპანიის ანგარიშზე თანხის შეტანა

ბარათის უპირატესობებია:

  • გაიცემა მომენტალურად
  • ვითიბის უნივერსალური ბანკომატისა და სწრაფი გადახდის აპარატის მეშვეობით თანხის შეტანის შესაძლებლობა 24/7
  • მეტი კომფორტი, დროის დაზოგვის საუკეთესო საშუალება, აგარიდებთ რიგებს სალაროსთან
ბარათის ღირებულება 10 ლარი
ბარათის ვადა 2 წელი
ბარათის ვალუტა GEL
ბარათის ტიპი

VISA BUSINESS

ბარათის ვალუტა

GEL

ბარათის ვადა 2 წელი

ბარათის ღირებულება

10 ლარი

ბარათის აღდგენა (ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას და აშ.)

10 ლარი

მინიმალური ნაშთი ანგარიშზე

არ მოითხოვება

წლიური დარიცხვა საბარათე ანგარიშზე 0%

დარიცხვა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე 

0.1% ყოველდღიურად

ბარათის პინ-კოდის ცვლილება

1 GEL

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები