უკან დაბრუნება VISA Electron

Visa Electron ერთ-ერთი ყველაზე ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო საბანკო ბარათია. მისი გამოყენება შესაძლებელია ყველა საგადამხდელო არხში, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ, მინიმალური შეზღუდვებით. ბარათისთვის გამოყენებული გადახდების უკონტაქტო ტექნოლოგია Visa PayWave საშუალებას იძლევა სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში ოპერაციები განხორციელდეს მარტივად, ბარათის პოს-ტერმინალთან მიახლოებით

მულტისავალუტო ანგარიში GEL, USD, EUR, GBP, RUR
ბარათის ვადა 4 წელი
ბარათის დამზადების ღირებულება 0 ლარი
ბარათის მომსახურების საკომისიო წლიური 20 ლარი
  საცალოდ შეძენისას პაკეტური შეთავაზების Standard შეძენისას
საბარათე ანგარიშის გახსნა უფასო

უფასო

საბარათე ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო 1.5 ლარი

უფასო

დამატებითი ბარათის დამზადება N/A 10 ლარი
სასწრაფო ბარათის დამზადება ბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი

ბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი

ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას) 20 ლარი 5 ლარი
მინიმალური ნაშთი ანგარიშზე 0 ლარი

0 ლარი

წლიური დარიცხვა საბარათე ანგარიშზე 0%

0%

დარიცხვა არასანქცირებულ გახარჯვაზე 0.1% ყოველდღიურად

0.1% ყოველდღიურად

განაღდების დღიური ლიმიტი
ვითიბი ბანკში შეუზღუდავი

შეუზღუდავი

სხვა ბანკში 2000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

2000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

ბანკომატში 2000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

2000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

გარიგების დღიური ლიმიტი 2000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

2000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

ბარათის სტოპ სიაში შეტანა
ადგილობრივი უფასო

უფასო

საერთაშორისო 50 USD კვირაში

50 USD კვირაში

თანხის განაღდების საკომისიო
ვითიბი ბანკში ლარში 0.6%, მინ. 1 ლარი

0.5%, მინ. 1 ლარი

ვითიბი ბანკში უცხოურ ვალუტაში 0.6%

0.5%

პარტნიორ ბანკში* პარტნიორი ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

პარტნიორი ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

საქართველოს და საზღვარგარეთის სხვა ბანკში სხვა ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

სხვა ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

ვითიბი ბანკის ბანკომატში 0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR

0.2%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR

პარტნიორი ბანკის ბანკომატში* 0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR

0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR

სხვა ბანკის ბანკომატში*** 2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

საზღვარგარეთ ვითიბი ჯგუფის ბანკომატში** 0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR

0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR

უნაღდო ანგარიშსწორება
სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორების საკომისიო 0%

0%

ინტერნეტით ანგარიშსწორების საკომისიო 0%

0%

გადარიცხვები ანგარიშიდან
ბანკის შიგნით 0%

0%

ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში 0.1%, მინ. 1 ლარი

0.1%, მინ. 1 ლარი

ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში 0.2%, მინ. 15 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში

0.2%, მინ. 15 მაქს. 500 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში

პინ კოდის შეცვლა 1 ლარი

1 ლარი

კლიენტისთვის ბარათის მიწოდება კურიერის მეშვეობით

10 ლარი

10 ლარი

* თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი
*** გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საზღვარგარეთ ბანკომატით სარგებლობისას ყურადღებით გაეცნოთ ეკრანზე გამოტანილ ყველა საინფორმაციო ტექსტს მასზე დასტურის გაცემამდე. ბანკომატის მომსახურე მხარემ შესაძლოა ვითიბი ბანკისგან დამოუკიდებლად შემოგთავაზოთ განაღდების ოპერაციის განსხვავებულ ვალუტაში დამუშავება, განურჩევლად იმისა, თუ რა ვალუტას გასცემს ბანკომატი ფიზიკურად ან რა ვალუტა გაქვთ ხელმისაწვდომი ბარათზე. შემოთავაზებაზე თანხმობის დაფიქსირების შემთხვევაში, ოპერაცია დამუშავდება ბანკომატის მიერ განსაზღვრული კურსით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენთვის მნიშვნელოვანი ხარჯი
აქვე გაცნობებთ, რომ თანხის გასანაღდებლად ბანკების ფილიალში განთავსებული ბანკომატების გამოყენება მსგავსი შემთხვევის რისკს ამცირებს, თუმცა საბოლოოდ არ გამორიცხავს მას

  • შეღავათიანი ფასი
  • მულტისავალუტო ანგარიში 5 ვალუტაში (GEL, USD, EUR, GBP, RUR)
  • ბანკომატით, პოს-ტერმინალითა და ინტერნეტით ოპერაციების განხორციელების შესაძლებლობა
  • მხოლოდ ავტორიზებული ტრანზაქციების შესრულების შესაძლებლობა
  • თანხების დისტანციური არხებით (ინტერნეტ ბანკი, მობაილ ბანკი, სმს ბანკი) განკარგვის შესაძლებლობა 
  • უკონტაქტო გადახდის შესაძლებლობა
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები