უკან დაბრუნება Mastercard Debit

გადმოიტანე ხელფასი ან დააფიქსირე შემოსავალი ვითიბი ბანკის Mastercard Debit ბარათზე და ისარგებლე სახელფასო კლიენტის ყველა უპირატესობით: 

  • სესხის აღებისა და განვადების დამტკიცების გამარტივებული პროცედურა
  • თანხის უფასოდ განაღდება საქართველოში არსებული ნებისმიერი ბანკომატიდან
  • ბარათის უფასო დაზღვევა 1 წლით, სტანდარტ პაკეტზე 
  • გაორმაგებული ბონუს ქულები

      (ბონუს ქულებით შეგიძლია შეავსო მობილურის ბალანსი, იყიდო ინტერნეტ პაკეტი ან გადაიხადო კომუნალური გადასახადები).

ვითიბი ბანკის Mastercard Debit ბარათი - გახდი ჩვენი სახელფასო კლიენტი და ისარგებლე საუკეთესო პირობებით!

მულტისავალუტო ანგარიში GEL, USD, EUR, GBP, RUR
ბარათის ვადა 2 წელი
ბარათის დამზადების ღირებულება 5 ლარი
ბარათის მომსახურების საკომისიო წლიური 0 ლარი
საბარათე ანგარიშის გახსნა

უფასო

საბარათე ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო

1 ლარი

დამატებითი ბარათის დამზადება 15 ლარი
სასწრაფო ბარათის დამზადება

ბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი

ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას) 5 ლარი
მინიმალური ნაშთი ანგარიშზე

0 ლარი

წლიური დარიცხვა საბარათე ანგარიშზე

0%

დარიცხვა არასანქცირებულ გახარჯვაზე

0.1% ყოველდღიურად

განაღდების დღიური ლიმიტი
ვითიბი ბანკში

შეუზღუდავი

სხვა ბანკში

5000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

ბანკომატში

5000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

გარიგების დღიური ლიმიტი

5000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში

ბარათის სტოპ სიაში შეტანა
ადგილობრივი

უფასო

საერთაშორისო

50 USD კვირაში

თანხის განაღდების საკომისიო
ვითიბი ბანკში ლარში

0.2%, მინ. 1 ლარი

ვითიბი ბანკში უცხოურ ვალუტაში

0.5%

პარტნიორ ბანკში*

პარტნიორი ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

საქართველოს და საზღვარგარეთის სხვა ბანკში

სხვა ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

ვითიბი ბანკის ბანკომატში 0%
პარტნიორი ბანკის ბანკომატში*

0%

საქართველოს სხვა ბანკის ბანკომატში

0%

საზღვარგარეთ ბანკომატში***

2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

საზღვარგარეთ ვითიბი ჯგუფის ბანკომატში**

0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR

უნაღდო ანგარიშსწორება
სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორების საკომისიო

0%

ინტერნეტით ანგარიშსწორების საკომისიო

0%

გადარიცხვები ანგარიშიდან
ბანკის შიგნით

0%

ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში

0.1%, მინ. 1 ლარი

ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში

0.2%, მინ. 15 მაქს. 250 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში

პინ კოდის შეცვლა

1 ლარი

კლიენტისთვის ბარათის მიწოდება კურიერის მეშვეობით 10 ლარი
საბარათე ანგარიშების უსაფრთხოების სერვისი პაკეტი "სტანდარტის" პირველი წლის საკომისიო - 0 ლარი, მომდევნო წლების საკომისიო - სტანდარტული ტარიფის შესაბამისად; სხვა პაკეტები - სტანდარტული ტარიფით

* თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი
*** გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საზღვარგარეთ ბანკომატით სარგებლობისას ყურადღებით გაეცნოთ ეკრანზე გამოტანილ ყველა საინფორმაციო ტექსტს მასზე დასტურის გაცემამდე. ბანკომატის მომსახურე მხარემ შესაძლოა ვითიბი ბანკისგან დამოუკიდებლად შემოგთავაზოთ განაღდების ოპერაციის განსხვავებულ ვალუტაში დამუშავება, განურჩევლად იმისა, თუ რა ვალუტას გასცემს ბანკომატი ფიზიკურად ან რა ვალუტა გაქვთ ხელმისაწვდომი ბარათზე. შემოთავაზებაზე თანხმობის დაფიქსირების შემთხვევაში, ოპერაცია დამუშავდება ბანკომატის მიერ განსაზღვრული კურსით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენთვის მნიშვნელოვანი ხარჯი
აქვე გაცნობებთ, რომ თანხის გასანაღდებლად ბანკების ფილიალში განთავსებული ბანკომატების გამოყენება მსგავსი შემთხვევის რისკს ამცირებს, თუმცა საბოლოოდ არ გამორიცხავს მას

როგორ ავიღო Mastercard Debit ბარათი?

  • ბარათის ასაღებად მიმართეთ ვითიბის ნებისმიერ ფილიალს, ან სერვისცენტრს.

ვის შეუძლია აიღოს Mastercard Debit ბარათი?

  • ფიზიკურ პირს, რომელსაც აქვს შემოსავალი ხელფასის, იჯარის, ფულადი გზავნილის სახით, ან არის თვითდასაქმებული.

სხვა ბარათები

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები