უკან დაბრუნება Instant Card

Instant Card Visa Classic-ის ტიპის არაპერსონიფიცირებული სადებეტო ბარათია, რომელიც გაიცემა მომენტალურად, ფილიალში მოთხოვნის დაფიქსირებისთანავე. ბარათით შეუზღუდავად განახორციელებთ ნებისმიერ ოპერაციას საქართველოს ფარგლებში, ხოლო ინტერნეტით გადახდებს - როგორც ლოკალურ, ასევე საერთაშორისო საიტებზე.

ბარათის ტიპი Visa Classic
მულტისავალუტო ანგარიში GEL,USD,EUR, GBP, RUR
ბარათის ვადა 2 წელი
ბარათის დამზადების ღირებულება 10 ლარი
ბარათის მომსახურების საკომისიო წლიური 0 ლარი
ანგარიშის გახსნა უფასო
ყოველთვიური საკომისიო 1 ლარი
ბარათის დამზადება 10 ლარი
სასწრაფო ბარათის დამზადება ბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი
ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას) 5 ლარი
მინიმალური შეუმცირებადი ნაშთი ანგარიშზე არ მოითხოვება
წლიური დარიცხვა საბარათე ანგარიშზე 0%
დარიცხვა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე 0.1% ყოველდღიურად
განაღდების დღიური ლიმიტი
ვითიბი ბანკში ულიმიტოდ
სხვა ბანკში  5 000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
ბანკომატში  5 000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
გარიგების დღიური ლიმიტი 5 000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
თანხის განაღდება
ვითიბი ბანკში ლარში 0.3%, მინ. 1 ლარი
ვითიბი ბანკში უცხოურ ვალუტაში 0.6%
პარტნიორ ბანკში* პარტნიორი ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
საქართველოს სხვა ბანკებში სხვა ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
საზღვარგარეთ თანხის განაღდება დაუშვებელია
თანხის განაღდება ბანკომატში
ვითიბი ბანკის ბანკომატში 0%
პარტნიორი ბანკის ბანკომატში* 0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR
სხვა ბანკის ბანკომატში საქართველოში 2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
საზღვარგარეთ თანხის განაღდება დაუშვებელია
უნაღდო ანგარიშსწორება
სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორების საკომისიო 0%
ინტერნეტით ანგარიშსწორების საკომისიო 0%
გადარიცხვები ანგარიშიდან
ბანკის შიგნით 0%
ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში 0.1%, მინ 1 ლარი
ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში 0.2%, მინ. 15 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
ბარათის სტოპ სიაში შეტანა
ადგილობრივი უფასო
საერთაშორისო 50 USD კვირაში
პინ კოდის შეცვლა 1 ლარი

* თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი

 

  • ბარათის მოთხოვნისთანავე გაცემა
  • შეღავათიანი ტარიფები
  • თანხის უფასოდ განაღდება ვითიბი ბანკის ბანკომატებში

სხვა ბარათები

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები