უკან დაბრუნება VTB Credit Card

საკრედიტო ბარათები VTB Credit Card საშუალებას გაძლევთ მუდმივად თან იქონიოთ ფინანსური რეზერვი იმისათვის, რომ გადაიხადოთ შენაძენის ან მომსახურების საფასური და განახორციელოთ გადახდები

 ბარათის ტიპი

VISA Classic

VISA Gold

ბარათის ვალუტა GEL GEL
ბარათის ვადა 4 წელი 4 წელი
ბარათის დამზადების ღირებულება 0 ლარი 0 ლარი
პირველი წლის მომსახურების
საკომისიო
0 ლარი 0 ლარი
მომსახურების საკომისიო მომდევნო
წლების განმავლობაში
30 ლარი 50 ლარი
საპროცენტო განაკვეთი წლიური 30% წლიური 26%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
ტერმინალით ანგარიშსწორებისას*  
0%-დან 0%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
ბანკომატში განაღდებისას*
22.40%-დან 22.40%-დან
საშეღავათო პერიოდი მაქსიმუმ 55 დღე მაქსიმუმ 55 დღე

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დაანგარიშებისას გამოყენებულია დაშვება, რომ კლიენტი სარგებლობს პოს ტერმინალით ან/და სრული საშეღავათო პერიოდით

ბარათის ტიპი VISA Classic VISA Gold
ანგარიშის გახსნა უფასო  უფასო
ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო 0 ლარი 0 ლარი

ბარათის დამზადების ღირებულება

0 ლარი

0 ლარი

პირველი წლის მომსახურების საკომისიო 0 ლარი 0 ლარი
მომსახურების საკომისიო მომდევნო წლების განმავლობაში 30 ლარი 50 ლარი
ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყების, ბარათის დაზიანების ან დაკარგვისას) 25 ლარი    25 ლარი   
საკომისიო თანხის არასანქცირებულ გახარჯვაზე 0.1% ყოველდღიურად  0.1% ყოველდღიურად 
ვადაგადაცილების ჯარიმა ფიქსირებული 20 ლარი + ვადაგადაცილებული თანხის 0.5% ყოველ გადაცილებულ დღეზე
საკრედიტო ლიმიტის პირობები
ლიმიტის ვადა 1 წელი (ავტომატური პროლონგაციით)
ლიმიტის მოცულობა მინიმუმ - 500 ლარი
მაქსიმუმ - 2,999 ლარი
მინიმუმ - 3,000 ლარი 
მაქსიმუმ - 20,000 ლარი
საშეღავათო პერიოდი მაქსიმუმ 55 დღე მაქსიმუმ 55 დღე
საპროცენტო განაკვეთი წლიური 30% წლიური 26%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ტერმინალით ანგარიშსწორებისას 0%-დან 0%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ბანკომატით განაღდებისას 21.67%-დან 21.67%-დან
მინიმალური დასაფარი თანხა ათვისებული თანხის 5% + დარიცხული პროცენტი და ჯარიმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
განაღდების დღიური ლიმიტი
ვითიბი ბანკში ულიმიტო                                                 ულიმიტო
სხვა ბანკში 5000 USD ეკვ. ლარში                              10,000 USD ეკვ. ლარში
ბანკომატში 5000 USD ეკვ. ლარში                              10,000 USD ეკვ. ლარში
უნაღდო ანგარიშსწორების დღიური ლიმიტი 5000 USD ეკვ. ლარში                              10,000 USD ეკვ. ლარში
თანხის განაღდება
ვითიბი ბანკში 3% მინ. 6 ლარი 3% მინ. 6 ლარი
პარტნიორ ბანკში* პარტნიორი ბანკის ტარიფს + 3.9% მინ. 10 ლარი პარტნიორი ბანკის ტარიფს + 3.9% მინ. 10 ლარი
სხვა ბანკში საქართველოში/საზღვარგარეთ სხვა ბანკის ტარიფს + 3.9% მინ. 10 ლარი სხვა ბანკის ტარიფს + 3.9% მინ. 10 ლარი
ვითიბი ბანკის ბანკომატში 3% მინ. 6 ლარი 3% მინ. 6 ლარი
პარტნიორი ბანკის ბანკომატში* 3% მინ. 6 ლარი 3% მინ. 6 ლარი
სხვა ბანკის ბანკომატში საქართველოში 3.9% მინ. 10 ლარი 3.9% მინ. 10 ლარი
სხვა ბანკის ბანკომატში საზღვარგარეთ*** 3.9% მინ. 10 ლარი 3.9% მინ. 10 ლარი
ვითიბი ჯგუფის ბანკომატში საზღვარგარეთ** 3% მინ. 6 ლარი 3% მინ. 6 ლარი
უნაღდო ანგარიშსწორება
სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორების საკომისიო 0% 0%
ინტერნეტით ანგარიშსწორების საკომისიო 0% 0%
თანხის გადარიცხვა    
ბანკის შიგნით 3% მინ. 6 ლარი 3% მინ. 6 ლარი
ბანკის გარეთ 3% მინ. 6 ლარი 3% მინ. 6 ლარი
ბარათის სტოპ სიაში შეტანა
ადგილობრივი უფასო  უფასო 
საერთაშორისო 50 USD კვირაში 50 USD კვირაში
ბარათის პინ კოდის შეცვლა 1 GEL 1 GEL

* თიბისი ბანკი, ბაზის ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი - საქართველო
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი
*** გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საზღვარგარეთ ბანკომატით სარგებლობისას ყურადღებით გაეცნოთ ეკრანზე გამოტანილ ყველა საინფორმაციო ტექსტს მასზე დასტურის გაცემამდე. ბანკომატის მომსახურე მხარემ შესაძლოა ვითიბი ბანკისგან დამოუკიდებლად შემოგთავაზოთ განაღდების ოპერაციის განსხვავებულ ვალუტაში დამუშავება, განურჩევლად იმისა, თუ რა ვალუტას გასცემს ბანკომატი ფიზიკურად ან რა ვალუტა გაქვთ ხელმისაწვდომი ბარათზე. შემოთავაზებაზე თანხმობის დაფიქსირების შემთხვევაში, ოპერაცია დამუშავდება ბანკომატის მიერ განსაზღვრული კურსით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენთვის მნიშვნელოვანი ხარჯი
აქვე გაცნობებთ, რომ თანხის გასანაღდებლად ბანკების ფილიალში განთავსებული ბანკომატების გამოყენება მსგავსი შემთხვევის რისკს ამცირებს, თუმცა საბოლოოდ არ გამორიცხავს მას

  • კრედიტით უპროცენტოდ სარგებლობის შესაძლებლობა (საშეღავათო პერიოდი მაქს. 55 დღე)
  • დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
  • პროცენტის დარიცხვა მხოლოდ ათვისებულ თანხაზე
  • აღდგენილი ლიმიტის განმეორებით ათვისების შესაძლებლობა
  • დავალიანების ნებისმიერ დროს სრულად დაფარვის შესაძლებლობა
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები