შეავსე განაცხადი V CARD

წარმოგიდგენთ ყველაზე მაგარ საკრედიტო ბარათს - V Card-ს!

აიღე V Card და ისარგებლე საუკეთესო პირობებით საქართველოში:

  • უკონკურენტოდ დაბალი საპროცენტო განაკვეთი - 19.9%-დან (ეფექტური - 25.38%-დან)
  • განახევრებული ყოველთვიური შენატანი - 2%
  • განაღდების ყველაზე დაბალი საკომისიო - 2.5%
  • უპრეცედენტო საკრედიტო ლიმიტი ბაზარზე - 30 000 ლარი
  • ქეშბექი - 1% 
საკრედიტო ლიმიტის მოცულობა 400 - 30,000 ლარი
საკრედიტო ლიმიტის ვადა 4 წელი ავტომატური პროლონგაციით
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 19.9%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ტერმინალით ანგარიშსწორებისას* 0.10%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ბანკომატში განაღდებისას* 32.9%-დან
მომსახურების წლიური საკომისიო 30 ლარი
საშეღავათო პერიოდი მაქსიმუმ 55 დღე

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დაანგარიშებისას გამოყენებულია დაშვება, რომ კლიენტი სარგებლობს სრული საშეღავათო პერიოდით

ბარათის ტიპი

Visa Gold / Visa Classic

ანგარიშის გახსნა უფასო
ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო 0 ლარი

ბარათის დამზადების ღირებულება

0 ლარი

მომსახურების წლიური საკომისიო 30 ლარი
ბარათის აღდგენა (ბარათის დაზიანების ან დაკარგვისას) 25 ლარი   
საკომისიო თანხის არასანქცირებულ გახარჯვაზე 0.1% ყოველდღიურად 
ვადაგადაცილების ჯარიმა ფიქსირებული 20 ლარი + ვადაგადაცილებული თანხის 0.5% ყოველ გადაცილებულ დღეზე
საკრედიტო ლიმიტის პირობები
ლიმიტის ვადა 4 წელი (ავტომატური პროლონგაციით)
ლიმიტის მოცულობა 400 - 30,000 ლარი 
საშეღავათო პერიოდი მაქსიმუმ 55 დღე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 19.9%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ტერმინალით ანგარიშსწორებისას 0.10%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ბანკომატით განაღდებისას 32.9%-დან
მინიმალური დასაფარი თანხა ათვისებული თანხის 2% + დარიცხული პროცენტი და ჯარიმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

საკრედიტო ლიმიტის სამომხმარებლო სესხად კონვერტირების საკომისიო***

გაცემული საკრედიტო ლიმიტის 1%, მაქს. 100 ლარი

საკრედიტო ლიმიტის ვადამდე გაუქმების პირგასამტეხლო (ანგარიშდება გაცემული ლიმიტიდან) / საკრედიტო ლიმიტის შემცირების პირგასამტეხლო (ანგარიშდება შემცირებული თანხიდან)****

- 0% - თუ კრედიტის ვადის ბოლომდე დარჩენილია 0-დან 6 თვემდე პერიოდი

- 0.5% - თუ კრედიტის ვადის ბოლომდე დარჩენილია 6-დან 12 თვემდე პერიოდი

- 1% - თუ კრედიტის ვადის ბოლომდე დარჩენილია 12-დან 24 თვემდე პერიოდი

- 2% - თუ კრედიტის ვადის ბოლომდე დარჩენილია 24 თვეზე მეტი

განაღდების დღიური ლიმიტი
ვითიბი ბანკში ულიმიტო 

ბანკომატებსა და სხვა ბანკების პოს ტერმინალებში

10,000 ლარი

სავაჭრო და მომსახურების ობიექტების პოს ტერმინალებსა და ინტერნეტში

20,000 ლარი  
თანხის განაღდება
ვითიბი ბანკში 2.5% მინ. 1 ლარი
პარტნიორ ბანკში* პარტნიორი ბანკის ტარიფს + 3.9% მინ. 10 ლარი
სხვა ბანკში საქართველოში/საზღვარგარეთ სხვა ბანკის ტარიფს + 3.9% მინ. 10 ლარი
ვითიბი ბანკის ბანკომატში 2.5% მინ. 1 ლარი
პარტნიორი ბანკის ბანკომატში* 2.5% მინ. 1 ლარი
სხვა ბანკის ბანკომატში საქართველოში 3.9% მინ. 10 ლარი
სხვა ბანკის ბანკომატში საზღვარგარეთ** 3.9% მინ. 10 ლარი
უნაღდო ანგარიშსწორება
სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორების საკომისიო 0%
ინტერნეტით ანგარიშსწორების საკომისიო 0%

ანგარიშსწორება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (მეტრო, ავტობუსები, საბაგირო)

მგზავრობის სტანდარტულ საფასურს + 0.10 ლარი

თანხის გადარიცხვა  
ბანკის შიგნით 2.5% მინ. 1 ლარი
ბანკის გარეთ 2.5% მინ. 1 ლარი
ბარათის სტოპ სიაში შეტანა
ადგილობრივი უფასო 
საერთაშორისო 50 USD კვირაში
ბარათის პინ კოდის შეცვლა 1 GEL

პინ კოდის აღდგენა

1 GEL

*თიბისი ბანკი, ბაზის ბანკი, ხალიკ ბანკი, ფინკა ბანკი
**გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საზღვარგარეთ ბანკომატით სარგებლობისას ყურადღებით გაეცნოთ ეკრანზე გამოტანილ ყველა საინფორმაციო ტექსტს მასზე დასტურის გაცემამდე. ბანკომატის მომსახურე მხარემ შესაძლოა ვითიბი ბანკისგან დამოუკიდებლად შემოგთავაზოთ განაღდების ოპერაციის განსხვავებულ ვალუტაში დამუშავება, განურჩევლად იმისა, თუ რა ვალუტას გასცემს ბანკომატი ფიზიკურად ან რა ვალუტა გაქვთ ხელმისაწვდომი ბარათზე. შემოთავაზებაზე თანხმობის დაფიქსირების შემთხვევაში, ოპერაცია დამუშავდება ბანკომატის მიერ განსაზღვრული კურსით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენთვის მნიშვნელოვანი ხარჯი
აქვე გაცნობებთ, რომ თანხის გასანაღდებლად ბანკების ფილიალში განთავსებული ბანკომატების გამოყენება მსგავსი შემთხვევის რისკს ამცირებს, თუმცა საბოლოოდ არ გამორიცხავს მას
***საკრედიტო ლიმიტის სამომხმარებლო სესხად კონვერტირება დაშვებულია არა უადრეს საკრედიტო ლიმიტის გაცემიდან პირველი 2 (ორი) თვისა იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტს არ აქვს ვადაგადაცილება პროდუქტზე
****ლიმიტის ვადამდე გაუქმების/შემცირების პირგასამტეხლო მოქმედებს მხოლოდ საკრედიტო ლიმიტით სარგებლობის პირველი ოთხწლიანი პერიოდის განმავლობაში

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები