ბონუს პროგრამა VTB BONUS

ხართ ვითიბი ბანკის ბარათის მფლობელი?  
ვითიბი ბანკი გთავაზობთ VTB BONUS პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებლობა გეძლევათ დააგროვოთ ბონუს ქულები სავაჭრო/მომსახურების ობიექტში ბარათით განხორციელებულ თითოეულ ტრანზაქციაზე.

სად გროვდება ბონუს ქულები?
ბონუს ქულები გროვდება საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ სავაჭრო/მომსახურების ობიექტებში განთავსებულ ნებისმიერი ბანკის პოს-ტერმინალში ვითიბი ბანკის ბარათით გადახდის შემთხვევაში.

როგორ გროვდება ბონუს ქულები?
ნებისმიერი ნივთის/მომსახურების ბარათით შეძენისას თქვენ ავტომატურად დაგერიცხებათ ბონუს ქულები. მათი რაოდენობა დამოკიდებულია თქვენი ბარათის ტიპზე. ტრანზაქციის მინიმალური მოცულობა ქულების დასაგროვებლად არის 20 ლარი

ბარათის ტიპი დაგროვილი ქულა*
Visa Electron/Classic/gold/VTB Credit card/Design Card/Instant Card/გზავნილების ბარათი 4 ლარი = 1 ქულა
MasterCard Maestro/Standart/Gold/განვადების ბარათი

4 ლარი = 1 ქულა

Visa Platinum/Visa Infinite/MC Debit/MC World Elite 2 ლარი = 1ქულა
V Card 1 ლარი = 1 ქულა

*დაბადების დღეზე გერიცხებათ გაორმაგებული ქულები


როგორ ხდება ბონუს ქულების დახარჯვა?
დაგროვილი ბონუს ქულების დახარჯვა თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტ ბანკის საშუალებით:

  • გადაიხადოთ კომუნალური გადასახადები;
  • შეავსოთ მობილური ტელეფონის ბალანსი;
  • გადარიცხოთ ქულები საკუთარ ანგარიშზე.

ბონუს ქულების დახარჯვა ხდება შემდეგი ფორმულით:

ოპერაცია ფორმულა
კომუნალური გადასახადის გადახდა 100 ქულა = 1 ლარი
მობილური ტელეფონის ბალანსის შევსება

100 ქულა = 1 ლარი

საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხვა

125 ქულა = 1 ლარი

ბონუს ქულები გამოყენებადი ხდება და მათი დახარჯვა შესაძლებელია დაგროვებიდან 14 დღის შემდეგ.

როგორ მივიღო ინფორმაცია დაგროვილი ბონუს ქულების შესახებ?
გაგზავნეთ სიმბოლო "P" SMS ნომერზე 1505 და მიიღებთ შეტყობინებას დაგროვილი და ხელმისაწვდომი ბონუს ქულების შესახებ;

ეწვიეთ თქვენ ინტერნეტ ბანკს, დარეკეთ ქოლ ცენტრში ნომერზე 224 24 24 ან მიმართეთ ბანკის ნებისმიერ ფილიალს;

ინტერნეტ ბანკში და ფილიალში თქვენ დამატებით შეგიძლიათ მიიღოთ დეტალური ამონაწერი ჩატარებული ტრანზაქციების და დაგროვილი ქულების შესახებ. 


როგორ უქმდება ბონუს ქულები?
ბონუს პროგრამაში ჩართვიდან (ბონუს ქულების პირველი დარიცხვიდან) 2 წლის შემდგომ უქმდება 1-ლი წლის განმავლობაში დაგროვილი ქულები.
 

გადაიხადეთ ბარათით და დააგროვეთ ბონუს ქულები

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები