უკან დაბრუნება ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი ბანკში ფულის განთავსების ერთ-ერთ ყველაზე მაღალშემოსავლიან საშუალებას წარმოადგენს. ვადიანი ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული თანხითა და ვადით, ვადის განსაზღვრა შეგიძლიათ დღეების სიზუსტით.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
მინიმალური თანხა 100 ერთეული
მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი 11.10%
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი 10.55%
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
სარგებლის გატანა ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს

წლიური საპროცენტო სარგებელი ვადის ბოლოს:

დღე

თვე განაკვეთი GEL USD

EUR

90-179

3 ნომინალური

8.45%

1.60%

--

ეფექტური

8.72% 1.61% --

180-269

6 ნომინალური 9.05% 2%

 --

ეფექტური

9.26% 2.01%

 --

270-364

9 ნომინალური 9.55% 2.50%

 --

ეფექტური

9.67% 2.51%

 --

365-394

12 ნომინალური 10% 3%

0.50%

ეფექტური

10% 3%

0.50%

395-449 13 ნომინალური 10% 3.10% 0.50%

ეფექტური

9.96% 3.10% 0.50%

450-539

15 ნომინალური 10.35% 3.20%

0.50%

ეფექტური

10.23% 3.19%

0.50%

540-629

18 ნომინალური 10.65% 3.35%

0.50%

ეფექტური

10.39% 3.32%

0.50%

630-729

21 ნომინალური 10.90% 3.45%

0.50%

ეფექტური

10.50% 3.41%

0.50%

730 24 ნომინალური 11.10% 3.60%

0.50%

ეფექტური

10.55% 3.54%

0.50%

ევროში გახსნილი ანაბრის მინ. ვადა 12 თვე (365 დღე)

შენიშვნა: მოცემულია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები

ანაბრის ვადამდე დარღვევის პირობა:
ვადამდე დარღვევის შემთხვევაში, ანაბარს ერიცხება ფაქტობრივი განთავსების ვადაზე ლარში - წლიური 2%, ხოლო აშშ დოლარსა და ევროში - 0%.

წლიური საპროცენტო სარგებელი ყოველთვიურად

დღე

თვე განაკვეთი GEL USD

EUR

90-179

3 ნომინალური 7.95% 1.40% --

ეფექტური

8.25% 1.41% --

180-269

6 ნომინალური 8.55% 1.80%

 --

ეფექტური

8.89% 1.81%

 --

270-364

9 ნომინალური 9.05% 2.30%

 --

ეფექტური

9.44% 2.32%

 --

365-394

12 ნომინალური 9.50% 2.80%

0.30%

ეფექტური

9.93% 2.84%

0.30%

395-449 13 ნომინალური 9.50% 2.90%

0.30%

ეფექტური

9.93% 2.94%

0.30%

450-539

15 ნომინალური 9.85% 3%

0.30%

ეფექტური

10.31% 3.04%

0.30%

540-629

18 ნომინალური 10.15% 3.15%

0.30%

ეფექტური

10.64% 3.20%

0.30%

630-729

21 ნომინალური 10.40% 3.25%

0.30%

ეფექტური

10.92% 3.30%

0.30%

730 24 ნომინალური 10.60% 3.40%

0.30%

ეფექტური

11.13% 3.45%

0.30%

ევროში გახსნილი ანაბრის მინ. ვადა 12 თვე (365 დღე)

შენიშვნა: მოცემულია მაქსიმალური ეფექტური პროცენტები; ეფექტური პროცენტი დაანგარიშებულია თვეში 30 დღეზე

ანაბრის ვადამდე დარღვევის პირობა:
ვადამდე დარღვევის შემთხვევაში, ანაბარს ერიცხება ფაქტობრივი განთავსების ვადაზე ლარში - წლიური 2%, ხოლო აშშ დოლარსა და ევროში - 0% (უკვე რეალიზებული სარგებელი კავდება ძირითადი თანხიდან)

  • ირჩევთ სამი ვალუტიდან ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
  • მაღალი სარგებელი
  • სურვილისებრ, სარგებელი შეგიძლიათ გაიტანოთ ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
  • საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ ანაბრის დარღვევა ან შეღავათიანი, ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხით, სარგებლობა
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები