უკან დაბრუნება შემნახველი ბარათი

შემნახველი ბარათი საშუალებას გაძლევთ მარტივად დააგროვოთ თანხა საბანკო ბარათზე ერთდროულად რამდენიმე ვალუტაში, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი და თავისუფლად განკარგოთ დანაზოგი.

ბარათის ტიპი Mastercard Standard
ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
პირველადი მინიმალური შენატანი 40 GEL / 20 USD, EUR
ანაბრის ვადა უვადო
სარგებლის დარიცხვა ყოველთვიურად
ანგარიშის მომსახურება წლიური 10 ლარი

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ყოველდღიურ ნაშთზე:

GEL

USD

EUR

6%

1%

0.5%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი:

GEL

USD

EUR

6.17%

1%

0.5%

ბარათის დამზადება და მომსახურება

ბარათის დამზადება

უფასო

სასწრაფო ბარათის დამზადება

ბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი 

ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას)

5 ლარი

დარიცხვა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე

0.1% ყოველდღიურად

თანხის განაღდება ბანკომატში

ვითიბი ბანკის ბანკომატში

0%

პარტნიორი ბანკის ბანკომატში *

0.5%, მინ. 0.5 GEL 

სხვა ბანკის ბანკომატში

2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR 

საზღვარგარეთ ვითიბი ჯგუფის ბანკომატში **

0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR 

თანხის განაღდება ბანკში

ვითიბი ბანკში

0.2%, მინ. 1 GEL

სხვა ბანკში

2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR

განაღდების დღიური ლიმიტი

ვითიბი ბანკში

შეუზღუდავი

სხვა ბანკში

2 000 GEL/ეკვ.

ნებისმიერ ბანკომატში

2 000 GEL/ეკვ.

კონვერტაცია

ბანკის კურსით

უნაღდო ანგარიშსწორება

გადარიცხვა

დაუშვებელია

ოპერაციები ინტერნეტით

დაუშვებელია

ოპერაციები სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში

დაუშვებელია

ბარათის სტოპ სიაში შეტანა

ადგილობრივი

უფასო

საერთაშორისო

50 USD კვირაში

პინ კოდის შეცვლა

1 GEL

* თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი

  • თანხის ერთდოულად რამდენიმე ვალუტაში (GEL, USD, EUR) დაგროვების შესაძლებლობა
  • მაღალი საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა
  • განთავსებულ თანხაზე დამატებითი შენატანების შეუზღუდავად განხორციელების შესაძლებლობა 
  • დანაზოგის თავისუფლად (მათ შორის ბარათით) განკარგვის შესაძლებლობა
  • საპროცენტო სარგებლის ყოველთვიურად დარიცხვა ანაბრის ანგარიშზე 
  • ანაბრის თანხის ნებისმიერ დროს კონვერტაციის შესაძლებლობა 
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები