უკან დაბრუნება მოთხოვნამდე ანაბარი

მოთხოვნამდე ანაბარზე შეგიძლიათ თანხის შეტანა და გატანა შეზღუდვების გარეშე. საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა ხორციელდება ყოველთვიურად. დანაზოგის გატანა შესაძლებელია სრულად, ანაბრის დარღვევის გარეშე.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL, USD
მინიმალური თანხა 10 ერთეული
დამატებითი შენატანი შეუზღუდავი
ანაბრის ვადა 36 თვე
სარგებლის გატანა ყოველთვიურად, რთული პროცენტის პრინციპით
ანაბრის თანხის განკარგვა შეუზღუდავი

ყოველდღიურ ნაშთზე წლიური საპროცენტო სარგებელი:
 

თვე

განაკვეთი GEL

USD

36

ნომინალური 4.50%

0.25%

ეფექტური

4.59%

0.25%

  • დამატებითი შენატანების განხორციელება შესაძლებელია შეუზღუდავად
  • დასაშვებია ანაბრის თანხის თავისუფლად განკარგვა
  • მაღალი სარგებელი 
  • საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა ხორციელდება ყოველთვიურად რთული პროცენტის პრინციპის გათვალისწინებით, დარიცხული სარგებელი ემატება ანაბრის ძირითად თანხას.
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები