უკან დაბრუნება ზრდადი ანაბარი

ზრდადი ანაბარი საშუალებას გაძლევთ დააგროვოთ თანხა კონკრეტული მიზნებისთვის. თანხის დამატება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მოცულობით.
ყოველ შენატანს დაერიცხება შესაბამისი საპროცენტო განაკვეთები.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
მინიმალური თანხა 10 ერთეული
მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი 10%
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი 9.54%
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
სარგებლის გატანა ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს

დღე

თვე განაკვეთი GEL USD

EUR

90-179

3-5 ნომინალური 7.45% 1.20%

-

ეფექტური 7.66% 1.21%

-

180-269

6-8 ნომინალური 8.05% 1.65%

-

ეფექტური 8.21% 1.66%

-

270-364

9-11 ნომინალური 8.55% 2.20%

-

ეფექტური 8.64% 2.21%

-

365-449

12-14 ნომინალური 9% 2.85%

-

ეფექტური 9% 2.85%

-

450-539

15-17 ნომინალური 9% 3%

-

ეფექტური 8.90% 2.99%

-

540-629

18-20 ნომინალური 9.65% 3.25%

0.25%

ეფექტური 9.43% 3.22%

0.25%

630-729

21-23 ნომინალური 9.65% 3.35%

0.25%

ეფექტური 9.32% 3.31%

0.25%

730

  24 ნომინალური 10.10% 3.60%

0.25%

ეფექტური          9.63% 3.54%

0.25%

ევროში გახსნილი ანაბრის მინ. ვადა სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის პირობით - 18 თვე (540 დღე)

დღე

თვე განაკვეთი GEL USD

EUR

90-179

3-5 ნომინალური 6.95% 1% -
ეფექტური 7.18% 1% -

180-269

6-8 ნომინალური 7.55% 1.40% -
ეფექტური 7.82% 1.41% -

270-364

9-11 ნომინალური 8.05% 2%

-

ეფექტური 8.35% 2.02%

-

365-449

12-14 ნომინალური 8.5% 2.65%

-

ეფექტური 8.84% 2.68%

-

450-539

15-17 ნომინალური 8.5% 2.80%

-

ეფექტური 8.84% 2.84%

-

540-629

18-20 ნომინალური 9.15% 3.05%

0.10%

ეფექტური 9.54% 3.09%

0.10%

630-729

21-23 ნომინალური 9.15% 3.15%

0.10%

ეფექტური 9.54% 3.20%

0.10%

730

  24 ნომინალური 9.60% 3.40%

0.10%

ეფექტური  10.03% 3.45%

0.10%

ევროში გახსნილი ანაბრის მინ. ვადა სარგებლის ყოველთვიურად გატანის პირობით - 18 თვე (540 დღე)

 

  • ირჩევთ სამი ვალუტიდან ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
  • მაღალი სარგებელი
  • სურვილისებრ, სარგებელი შეგიძლიათ გაიტანოთ ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
  • ვადის განსაზღვრა შეგიძლიათ დღეების სიზუსტით.
  • საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ შეღავათიანი, ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხით, სარგებლობა
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები