უკან დაბრუნება ზრდადი ანაბარი

ზრდადი ანაბარი საშუალებას გაძლევთ დააგროვოთ თანხა კონკრეტული მიზნებისთვის. თანხის დამატება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მოცულობით.
ყოველ შენატანს დაერიცხება შესაბამისი საპროცენტო განაკვეთები.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
მინიმალური თანხა 10 ერთეული
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
სარგებლის გატანა ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს

დღე

თვე განაკვეთი GEL USD

EUR

90-179

3-5 ნომინალური 10.80% 0.30%

-

ეფექტური 11.25% 0.30%

-

180-209

6 ნომინალური 11.00% 0.40%

-

ეფექტური 11.31% 0.40%

-

210-269 7-8 ნომინალური 11.00% 0.40% -

ეფექტური

11.25% 0.40% -

270-364

9-11 ნომინალური 11.20% 0.60%

-

ეფექტური 11.36% 0.60%

-

365-449

12-14 ნომინალური 11.40% 0.70%

-

ეფექტური 11.40% 0.70%

-

450-539

15-17 ნომინალური

11.60%

0.70%

-

ეფექტური 11.44%

0.70%

-

540-569

18 ნომინალური

11.80%

0.80%

0.30%

ეფექტური 11.48% 0.80%

0.30%

570-629 19-20 ნომინალური

11.80%

0.80%

0.30%

ეფექტური

11.43%

0.80%

0.30%

630-729

21-23 ნომინალური

12.00%

0.80%

0.30%

ეფექტური 11.51%

0.80%

0.30%

730

  24 ნომინალური

12.15%

0.90%

0.30%

ეფექტური  11.49%

0.90%

0.30%

ევროში გახსნილი ანაბრის მინ. ვადა სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის პირობით - 18 თვე (540 დღე)

ანაბრის ვადამდე დარღვევის პირობა:

 • თუ ანაბარი გახსნილია ლარში ან აშშ დოლარში და თანხის შემოტანიდან ანაბრის ვადის ბოლომდე დარჩენილია 90 დღეზე ნაკლები, დამატებულ თანხას ერიცხება ლარში - წლიური 4.00%, აშშ დოლარში - წლიური 0.25%
 • თუ ანაბარი გახსნილია ევროში და თანხის შემოტანიდან ანაბრის ვადის ბოლომდე დარჩენილია 540 დღეზე ნაკლები, დამატებულ თანხას ერიცხება წლიური სარგებელი 0.10%
 • ვადამდე დარღვევის შემთხვევაში, ანაბარს ერიცხება ფაქტობრივი განთავსების ვადაზე ლარში - წლიური 2%, ხოლო აშშ დოლარსა და ევროში - 0%

შენიშვნა:
• ვიდეო ბანკით გახსნილ ზრდად ანაბარს ერიცხება გაზრდილი საპროცენტო სარგებელი. კერძოდ, ლარში სტანდარტულ განაკვეთს +0.25%, ხოლო აშშ დოლარში სტანდარტულ განაკვეთს +0.20%.

დღე

თვე განაკვეთი GEL USD

EUR

90-179

3-5 ნომინალური 10.30% 0.25% -
ეფექტური 10.80% 0.25% -

180-209

6 ნომინალური 10.50% 0.35% -
ეფექტური 11.02%

0.35%

-
210-269 7-8 ნომინალური 10.50%

0.35%

-

ეფექტური

11.02%

0.35%

-

270-364

9-11 ნომინალური 10.70% 0.55%

-

ეფექტური 11.24% 0.55%

-

365-449

12-14 ნომინალური 10.90% 0.65%

-

ეფექტური 11.46% 0.65%

-

450-539

15-17 ნომინალური

11.10%

0.65%

-

ეფექტური

11.68%

0.65%

-

540-569

18 ნომინალური

11.30%

0.75%

0.10%

ეფექტური

11.90%

0.75%

0.10%

570-629 19-20 ნომინალური

11.30%

0.75%

0.10%

ეფექტური

11.90%

0.75%

0.10%

630-729

21-23 ნომინალური

11.50%

0.75%

0.10%

ეფექტური

12.13%

0.75%

0.10%

730

  24 ნომინალური

11.65%

0.85%

0.10%

ეფექტური 

12.29%

0.85%

0.10%

ევროში გახსნილი ანაბრის მინ. ვადა სარგებლის ყოველთვიურად გატანის პირობით - 18 თვე (540 დღე)

ანაბრის ვადამდე დარღვევის პირობა:

 • თუ ანაბარი გახსნილია ლარში ან აშშ დოლარში და თანხის შემოტანიდან ანაბრის ვადის ბოლომდე დარჩენილია 90 დღეზე ნაკლები, დამატებულ თანხას ერიცხება ლარში - წლიური 4.00%, აშშ დოლარში - წლიური 0.25%
 • თუ ანაბარი გახსნილია ევროში და თანხის შემოტანიდან ანაბრის ვადის ბოლომდე დარჩენილია 540 დღეზე ნაკლები, დამატებულ თანხას ერიცხება წლიური სარგებელი 0.10%
 • ვადამდე დარღვევის შემთხვევაში, ანაბარს ერიცხება ფაქტობრივი განთავსების ვადაზე ლარში - წლიური 2%, ხოლო აშშ დოლარსა და ევროში - 0% (უკვე რეალიზებული სარგებელი კავდება ძირითადი თანხიდან).

შენიშვნა:
• ვიდეო ბანკით გახსნილ ზრდად ანაბარს ერიცხება გაზრდილი საპროცენტო სარგებელი. კერძოდ, ლარში სტანდარტულ განაკვეთს +0.25%, ხოლო აშშ დოლარში სტანდარტულ განაკვეთს +0.20%.

 • ირჩევთ სამი ვალუტიდან ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
 • მაღალი სარგებელი
 • სურვილისებრ, სარგებელი შეგიძლიათ გაიტანოთ ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
 • ვადის განსაზღვრა შეგიძლიათ დღეების სიზუსტით.
 • საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ შეღავათიანი, ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხით, სარგებლობა

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები