უკან დაბრუნება ზრდადი ანაბარი

ზრდადი ანაბარი საშუალებას გაძლევთ დააგროვოთ თანხა კონკრეტული მიზნებისთვის. თანხის დამატება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მოცულობით.
ყოველ შენატანს დაერიცხება შესაბამისი საპროცენტო განაკვეთები.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
მინიმალური თანხა 10 ერთეული
მაქსიმალური ნომინალური საპროცენტო სარგებელი 10.60%
მაქსიმალური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი 10.09%
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
სარგებლის გატანა ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს

დღე

თვე განაკვეთი GEL USD

EUR

90-179

3 ნომინალური 7.95% 1.40%

-

ეფექტური 8.19% 1.41%

-

180-269

6 ნომინალური 8.55% 1.80%

-

ეფექტური 8.74% 1.81%

-

270-364

9 ნომინალური 9.05% 2.30%

-

ეფექტური 9.16% 2.31%

-

365-394

12 ნომინალური 9.50% 2.80%

-

ეფექტური 9.50% 2.80%

-

395-449 13 ნომინალური 9.50% 2.90% -

ნომინალური

9.46% 2.90% -

450-539

15 ნომინალური 9.85% 3%

-

ეფექტური 9.73% 2.99%

-

540-629

18 ნომინალური 10.15% 3.15%

0.30%

ეფექტური 9.91% 3.13%

0.30%

630-729

21 ნომინალური 10.40% 3.25%

0.30%

ეფექტური 10.02% 3.21%

0.30%

730

  24 ნომინალური 10.60% 3.40%

0.30%

ეფექტური  10.09% 3.34%

0.30%

ევროში გახსნილი ანაბრის მინ. ვადა სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის პირობით - 18 თვე (540 დღე)

ანაბრის ვადამდე დარღვევის პირობა:

 • თუ ანაბარი გახსნილია ლარში ან აშშ დოლარში და თანხის შემოტანიდან ანაბრის ვადის ბოლომდე დარჩენილია 90 დღეზე ნაკლები, დამატებულ თანხას ერიცხება ლარში - წლიური 4.00%, აშშ დოლარში - წლიური 0.50%
 • თუ ანაბარი გახსნილია ევროში და თანხის შემოტანიდან ანაბრის ვადის ბოლომდე დარჩენილია 540 დღეზე ნაკლები, დამატებულ თანხას არ ერიცხება სარგებელი
 • ვადამდე დარღვევის შემთხვევაში, ანაბარს ერიცხება ფაქტობრივი განთავსების ვადაზე ლარში - წლიური 2%, ხოლო აშშ დოლარსა და ევროში - 0%

დღე

თვე განაკვეთი GEL USD

EUR

90-179

3 ნომინალური 7.45% 1.20% -
ეფექტური 7.71% 1.21% -

180-269

6 ნომინალური 8.05% 1.60% -
ეფექტური 8.35% 1.61% -

270-364

9 ნომინალური 8.55% 2.10%

-

ეფექტური 8.89% 2.12%

-

365-394

12 ნომინალური 9% 2.60%

-

ეფექტური 9.38% 2.63%

-

395-449 13 ნომინალური 9% 2.70% -

ეფექტური

9.38% 2.73% -

450-539

15 ნომინალური 9.35% 2.80%

-

ეფექტური 9.76% 2.84%

-

540-629

18 ნომინალური 9.65% 3.15%

0.10%

ეფექტური 10.09% 3.13%

0.10%

630-729

21 ნომინალური 9.90%

3.05%

0.10%

ეფექტური 10.36% 3.09%

0.10%

730

  24 ნომინალური 10.10% 3.20%

0.10%

ეფექტური  10.58% 3.25%

0.10%

ევროში გახსნილი ანაბრის მინ. ვადა სარგებლის ყოველთვიურად გატანის პირობით - 18 თვე (540 დღე)

ანაბრის ვადამდე დარღვევის პირობა:

 • თუ ანაბარი გახსნილია ლარში ან აშშ დოლარში და თანხის შემოტანიდან ანაბრის ვადის ბოლომდე დარჩენილია 90 დღეზე ნაკლები, დამატებულ თანხას ერიცხება ლარში - წლიური 4.00%, აშშ დოლარში - წლიური 0.50%
 • თუ ანაბარი გახსნილია ევროში და თანხის შემოტანიდან ანაბრის ვადის ბოლომდე დარჩენილია 540 დღეზე ნაკლები, დამატებულ თანხას არ ერიცხება სარგებელი
 • ვადამდე დარღვევის შემთხვევაში, ანაბარს ერიცხება ფაქტობრივი განთავსების ვადაზე ლარში - წლიური 2%, ხოლო აშშ დოლარსა და ევროში - 0% (უკვე რეალიზებული სარგებელი კავდება ძირითადი თანხიდან)
 • ირჩევთ სამი ვალუტიდან ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
 • მაღალი სარგებელი
 • სურვილისებრ, სარგებელი შეგიძლიათ გაიტანოთ ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
 • ვადის განსაზღვრა შეგიძლიათ დღეების სიზუსტით.
 • საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ შეღავათიანი, ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხით, სარგებლობა
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები