უკან დაბრუნება საბავშვო ანაბარი

საბავშვო ანაბრის გახსნით შეგიძლიათ მცირე შენატანებითაც, რომლებსაც დაერიცხებათ ყველაზე მაღალი საპროცენტო სარგებელი, შექმნათ თქვენი ბავშვისთვის უზრუნველყოფილი მომავალი.

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
მინიმალური თანხა 10 ერთეული
დამატებითი შენატანი შეუზღუდავი
ანაბრის ვადა მინ. 2 წელი - მაქს. ბავშვის სრულწლოვანებამდე
ანაბრის ნაწილის გატანა დაუშვებელია
სარგებლის დარიცხვა ყოველწლიურად/ რთული პროცენტის პრინციპით

წლიური საპროცენტო სარგებელი ვადის ბოლოს:

ვადა (წელი)

განაკვეთი ლარი აშშ დოლარი

ევრო

მინ. 2 წელი - მაქს. ბავშვის სრულწლოვანებამდე

ნომინალური 12.75% 1.25%

0.70%

ეფექტური 12.75% 1.25%

0.70%

შენიშვნა: საბავშვო ანაბრის ვადად განსაზღვრულია 2 წელი

ანაბრის ვადამდე დარღვევის პირობა: 
ვადამდე დარღვევის შემთხვევაში, ანაბარს ერიცხება ფაქტობრივი განთავსების ვადაზე ლარში - წლიური 2%, ხოლო აშშ დოლარსა და ევროში - 0% 

  • ირჩევთ სამი ვალუტიდან ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
  • მაღალი სარგებელი
  • საპროცენტო სარგებელი ირიცხება ყოველწლიურად რთული პროცენტის პირობით. დარიცხული სარგებელი ემატება ანაბრის ძირითად თანხას და შემდეგ პერიოდზე სარგებლის დარიცხვა ხორციელდება უკვე გაზრდილ თანხაზე
  • შესაძლებელია ანაბრის ვადის ავტომატური პროლონგაცია იმავე ვადით, მხოლოდ ბავშვის სრულწლოვანებამდე.
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები