უკან დაბრუნება 35 დღიანი ანაბარი

35 დღიანი ანაბარი შესაძლებლობას გაძლევთ თანხა განათავსოთ და გაიტანოთ საანაბრე ანგარიშიდან შეუზღუდავად.

ანაბარზე საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა ხორციელდება ვადის ბოლოს. 

შეგიძლიათ ანაბრის ავტომატური გაგრძელება. 

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL, USD, EUR
მინიმალური თანხა 10 ერთეული
დამატებითი შენატანი შეუზღუდავი
ანაბრის ვადა 35 დღე
სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს
ანაბრის თანხის განკარგვა შეუზღუდავი

ვადა

განაკვეთი GEL USD

EUR

35 დღე

ნომინალური

4.75%

0.25%

0.25%

ეფექტური

4.85% 0.25% 0.25%
  • დამატებითი შენატანების განხორციელება შესაძლებელია შეუზღუდავად
  • დასაშვებია ანაბრის თანხის თავისუფლად განკარგვა
  • დასაშვებია ანაბრის თანხის 1 ერთეულამდე (ლარი /აშშ დოლარი /ევრო) შემცირება
  • მაღალი საპროცენტო სარგებელი 
  • შესაძლებელია ანაბრსი ავტომატურად გაგრძელება
  • საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა ხორციელდება ვადის ბოლოს. რთული პროცენტის პრინციპის გათვალისწინებით, დარიცხული სარგებელი ემატება ანაბრის ძირითად თანხას.
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები