სწრაფი გადარიცხვები

გადარიცხე თანხა მობილურის ნომრით ან ელ. ფოსტით
გადარიცხე თანხა მხოლოდ მიმღების მობილურის ნომრით ან ელ. ფოსტით
გადარიცხვა ბარათიდან ბარათზე
თანხის მომენტალურად გადარიცხვა 24/7
ონლაინ საბარათე გზავნილები რუსეთიდან
ფულადი გზავნილისთვის, ბანკში მისვლა აღარ არის საჭირო
თანხის განაღდება/ჩარიცხვა SMS კოდით
გთავაზობთ თანხის განაღდება/ჩარიცხვის შესაძლებლობას SMS კოდით
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები