სწრაფი გადარიცხვები

მობილურის ნომრით ან ელ. ფოსტით გადარიცხვა
გადარიცხე თანხა მხოლოდ მიმღების მობილურის ნომრით ან ელ. ფოსტით
ბარათიდან ბარათზე გადარიცხვა
თანხის მომენტალურად გადარიცხვა 24/7
ონლაინ საბარათე გზავნილები რუსეთიდან
ფულადი გზავნილისთვის, ბანკში მისვლა აღარ არის საჭირო
თანხის განაღდება SMS კოდით
გთავაზობთ თანხის განაღდება/ჩარიცხვის შესაძლებლობას SMS კოდით
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები