შეავსე განაცხადი სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

სამომხმარებლო სესხი მოკლევადიანი მიზნების დაფინანსების ყველაზე სწრაფი და მოსახერხებელი საშუალებაა. სესხის მისაღებად არ მოითხოვება უზრუნველყოფა და არ კონტროლდება სესხის მიზნობრიობა 

სესხის საპროცენტო განაკვეთი 11.9%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 18.2%-დან*
სესხის მინიმალური თანხა 400 GEL
სესხის მაქსიმალური თანხა 45,000 GEL
სესხის მაქსიმალური ვადა 48 თვემდე
სესხის ვალუტა GEL
ერთჯერადი საკომისიო 1% - 2%
ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა 0% - 2%-მდე
სესხის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო 1%

*ეფექტური პროცენტი დათვლილია 10,000 ლარზე, 4 წლის ვადით.
 

შეავსე განაცხადი

 • დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
 • მიზნობრიობის კონტროლის გარეშე
 • არ მოითხოვება სესხის უძრავი ან მოძრავი ქონებით უზრუნველყოფა
 • საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი დოკუმენტი / ბინადრობის მოწმობა
 • შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (თუ შემოსავლები არ ირიცხება ვითიბი ბანკში)

სესხის უზრუნველყოფა:

 • ფიზიკური პირის თავდებობა (თუ სესხის თანხა აჭარბებს 30,000 ლარს).
 • მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი სახელფასო პროექტში ჩართული ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის 100 ლარიდან; სხვა ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის 300 ლარიდან
 • შემოსავალში გაითვალისწინება ხელფასი, იჯარა, დივიდენდი
 • 3 თვის სამუშაო გამოცდილება (შემოსავლის ჩარიცხვების ამონაწერი)
 • შემოსავალი უნდა ირიცხებოდეს საქართველოში მოქმედი ნებისმიერ ბანკში გახსნილ ანგარიშზე
 • ასაკი 20-70 წელი (სესხის ვადის ბოლოსთვის)

მსგავსი პროდუქტები

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები