შეავსე განაცხადი სესხი უზრუნველყოფის გარეშე

სამომხმარებლო სესხი მოკლევადიანი მიზნების დაფინანსების ყველაზე სწრაფი და მოსახერხებელი საშუალებაა. სესხის მისაღებად არ მოითხოვება უზრუნველყოფა და არ კონტროლდება სესხის მიზნობრიობა 

სესხის საპროცენტო განაკვეთი 6.9%დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 16.24%-დან
სესხის მინიმალური თანხა 400 GEL
სესხის მაქსიმალური თანხა 45,000 GEL
სესხის მაქსიმალური ვადა 48 თვემდე
სესხის ვალუტა GEL
ერთჯერადი საკომისიო 2%
ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა 0% - 2%-მდე
სესხის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო 0.7%
 • დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
 • მიზნობრიობის კონტროლის გარეშე
 • არ მოითხოვება სესხის უძრავი ან მოძრავი ქონებით უზრუნველყოფა
 • საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი დოკუმენტი / ბინადრობის მოწმობა
 • შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (თუ შემოსავლები არ ირიცხება ვითიბი ბანკში)

სესხის უზრუნველყოფა:

 • ფიზიკური პირის თავდებობა (თუ სესხის თანხა აჭარბებს 30,000 ლარს).
 • მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი სახელფასო პროექტში ჩართული ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის 100 ლარიდან; სხვა ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის 300 ლარიდან.
 • შემოსავალში გაითვალისწინება ხელფასი, იჯარა, დივიდენდი
 • ვითიბი ბანკის სახელფასო კლიენტებისთვის 3 თვის, სხვა ბანკების კლიენტებისთვის 6 თვის სამუშაო გამოცდილება (შემოსავლის ჩარიცხვების ამონაწერი). 
 • შემოსავალი უნდა ირიცხებოდეს საქართველოში მოქმედი ნებისმიერ ბანკში გახსნილ ანგარიშზე.
 • ასაკი 20-65 წელი (სესხის ვადის ბოლოსთვის)

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები