შეავსე განაცხადი სახლის აშენება / მიწის ყიდვა

იპოთეკური სესხი გრძელვადიანი, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი, სესხია, რომელიც გაიცემა უძრავი ქონების ასაშენებლად / მიწის შესაძენად.

სესხის საპროცენტო განაკვეთი 13.4%-დან GEL / 7.5%-დან USD / 5.5%-დან EUR
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 14.6%-დან GEL / 8.63%-დან USD / 6.48%-დან EUR
სესხის მინიმალური თანხა 10,000 GEL
სესხის მაქსიმალური თანხა 1,000,000 GEL ან ეკვ. შესაბამის ვალუტაში
სესხის მაქსიმალური ვადა 20 წელი
სესხის ვალუტა GEL, USD, EUR
საშეღავათო პერიოდი 0-6 თვე
თანამონაწილეობა 0%-დან
ერთჯერადი საკომისიო 0.5%-დან
ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა 0% - 2%-მდე
უძრავი ქონების დაზღვევა 0.3%
სიცოცხლის დაზღვევა 0.4%
სპეციალური შეთავაზებები 200,000 ლარამდე სესხი გაიცემა ეროვნულ ვალუტაში
 • სესხის მიღების მარტივი პროცედურა
 • გადაწყვეტილების მიღება 1 დღეში
 • დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
 • გრძელვადიანი დაფარვის გრაფიკი
 • შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი დოკუმენტი / ბინადრობის მოწმობა
 • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
 • შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა


სესხის უზრუნველყოფა:
მსესხებლის საკუთრებაში არსებული/შესაძენი უძრავი ქონება ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება

 

 • მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი 500 ლარი
 • მინიმუმ 3 თვის სამუშაო გამოცდილება
 • შემოსავალი უნდა ირიცხებოდეს საქართველოში მოქმედ ნებისმიერ ბანკში ან დასტურდებოდეს სსიპ შემოსავლების სამსახურის ბაზაში
 • საქართველოს საზღვრებს გარეთ მყოფი ფიზიკური პირების შემთხვევაში, საზღვრებს გარეთ მიღებული ხელფასი ან ხელფასთან გათანაბრებული ოფიციალური, სტაბილური შემოსავალი რეგულარულად უნდა ირიცხებოდეს შესაბამისი ქვეყნის საბანკო ანგარიშზე
 • ასაკი 20-70 (სესხის ვადის ბოლოსთვის)

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები