შეავსე განაცხადი სესხი ქონების უზრუნველყოფით

უნივერსალური იპოთეკა გრძელვადიანი, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხია. მისი გამოყენება ნებისმიერი გრძელვადიანი მიზნების დაფინანსებისათვის შეგიძლიათ.
სესხის მოცულობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, სხვა მოკლევადიანი სესხების გაერთიანება და ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება ყოველთვიური შენატანის შემცირების ხარჯზე..

სესხის საპროცენტო განაკვეთი 12.50% GEL /10% USD / 8% EUR
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 13.76%-დან GEL / 11.75%-დან USD / 9.54%-დან EUR
სესხის მინიმალური თანხა 1,000 GEL
სესხის მაქსიმალური თანხა 500,000 GEL ან ეკვ. შესაბამის ვალუტაში
სესხის მაქსიმალური ვადა 10 წელი
სესხის ვალუტა GEL, USD, EUR
თანამონაწილეობა არ მოითხოვება
ერთჯერადი საკომისიო 1%
ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა 0% - 2%-მდე
დაზღვევა უძრავი ქონება (0.3%)
სპეციალური შეთავაზებები 200,000 ლარამდე სესხი გაიცემა ეროვნულ ვალუტაში
 • დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
 • არ მოითხოვება თანამონაწილეობა
 • გრძელვადიანი დაფარვის გრაფიკი
 • სესხის მიღება ნებისმიერი მიზნობრიობით
 • საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი დოკუმენტი / ბინადრობის მოწმობა
 • შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (თუ შემოსავლები არ ირიცხება ვითიბი ბანკში)
 • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

სესხის უზრუნველყოფა:

 • უძრავი ქონება

შენიშვნა:
უზრუნველყოფაში შესაძლებელია მიღებულ იქნეს როგორც მსესხებლის საკუთრებაში არსებული, ასევე მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება.

 • მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი სახელფასო პროექტში ჩართული ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის 100 ლარიდან; სხვა ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის 300 ლარიდან
 • შემოსავალში გაითვალისწინება ხელფასი, იჯარა, დივიდენდი
 • ვითიბი ბანკის სახელფასო კლიენტებისთვის 3 თვის, სხვა ბანკების კლიენტებისთვის 6 თვის სამუშაო გამოცდილება (შემოსავლის ჩარიცხვების ამონაწერი)
 • შემოსავალი უნდა ირიცხებოდეს საქართველოში მოქმედ ნებისმიერ ბანკში გახსნილ ანგარიშზე
 • ასაკი 20-70 წელი (სესხის ვადის ბოლოსთვის)

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები