შეავსე განაცხადი სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

უნივერსალური იპოთეკა გრძელვადიანი, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხია. მისი გამოყენება ნებისმიერი გრძელვადიანი მიზნების დაფინანსებისათვის შეგიძლიათ.

სესხის მოცულობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, სხვა სესხების გაერთიანება და ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება ყოველთვიური შენატანის შემცირების ხარჯზე..

სესხის საპროცენტო განაკვეთი 14.9% GEL / 6.9% USD / 6% EUR
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 16.38%-დან GEL / 8%-დან USD / 7%-დან EUR
სესხის მინიმალური თანხა 1,000 GEL
სესხის მაქსიმალური თანხა 1,000,000 GEL ან ეკვ. შესაბამის ვალუტაში
სესხის მაქსიმალური ვადა 10 წელი
სესხის ვალუტა GEL, USD, EUR
თანამონაწილეობა არ მოითხოვება
ერთჯერადი საკომისიო 1%
ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა 0% - 2%-მდე
უძრავი ქონების დაზღვევა 0.3%
სიცოცხლის დაზღვევა 0.4%
სპეციალური შეთავაზებები 200,000 ლარამდე სესხი გაიცემა ეროვნულ ვალუტაში

ცხრილში მოცემული ლარის საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთზე
 

განსაკუთრებული შეთავაზება:

USD

EUR

12 თვე ფიქსირებული 5.0%; ვადის გასვლის შემდეგ - 7.5%

24 თვე ფიქსირებული 5.5%; ვადის გასვლის შემდეგ - 7.5%
36 თვე ფიქსირებული 6.0%; ვადის გასვლის შემდეგ - 7.5%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 8%-დან

12 თვე ფიქსირებული 4.0%; ვადის გასვლის შემდეგ - 6.5%
24 თვე ფიქსირებული 4.5%; ვადის გასვლის შემდეგ - 6.5%
36 თვე ფიქსირებული 4.5%; ვადის გასვლის შემდეგ - 6.5%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 7.0%-დან

შეავსეთ განაცხადი

 • დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
 • არ მოითხოვება თანამონაწილეობა
 • გრძელვადიანი დაფარვის გრაფიკი
 • სესხის მიღება ნებისმიერი მიზნობრიობით
 • საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი დოკუმენტი / ბინადრობის მოწმობა
 • შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (თუ შემოსავლები არ ირიცხება ვითიბი ბანკში)
 • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

სესხის უზრუნველყოფა:

 • უძრავი ქონება

შენიშვნა:
უზრუნველყოფაში შესაძლებელია მიღებულ იქნეს როგორც მსესხებლის საკუთრებაში არსებული, ასევე მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება.

 • მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი 200 ლარი
 • შემოსავალში გაითვალისწინება ხელფასი, იჯარა, დივიდენდი
 • 3 თვის სამუშაო გამოცდილება (შემოსავლის ჩარიცხვების ამონაწერი)
 • შემოსავალი უნდა ირიცხებოდეს საქართველოში მოქმედ ნებისმიერ ბანკში ან დასტურდებოდეს სსიპ შემოსავლების სამსახურის ბაზაში
 • ასაკი 20-70 წელი (სესხის ვადის ბოლოსთვის)

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები