შეავსე განაცხადი ბინის შეძენა

იპოთეკური სესხი გრძელვადიანი, უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი, სესხია, რომელიც გაიცემა უძრავი ქონების (ბინის) შესაძენად.

სესხის საპროცენტო განაკვეთი 10.5%-დან GEL / 7.5% USD / 5.5% EUR
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 12.31%-დან GEL / 8.28%-დან USD / 6.14%-დან EUR
სესხის მინიმალური თანხა 10,000 GEL
სესხის მაქსიმალური თანხა 1,000,000 GEL ან ეკვ. შესაბამის ვალუტაში
სესხის მაქსიმალური ვადა 15 წელი
სესხის ვალუტა GEL, USD, EUR
თანამონაწილეობა 0%-დან
ერთჯერადი საკომისიო 0.5%-დან
ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა 0% - 2%-მდე
დაზღვევა უძრავი ქონება (0.3%)
სპეციალური შეთავაზებები 100,000 ლარამდე სესხი გაიცემა ეროვნულ ვალუტაში
 • სესხის მიღების მარტივი პროცედურა
 • გადაწყვეტილების მიღება 1 დღეში
 • დაბალი საპროცენტო განაკვეთი
 • გრძელვადიანი დაფარვის გრაფიკი
 • შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი დოკუმენტი / ბინადრობის მოწმობა
 • უძრავი ქონების ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან


სესხის უზრუნველყოფა:
მსესხებლის საკუთრებაში არსებული/შესაძენი უძრავი ქონება ან მესამე პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება

 • მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი 1,000 ლარი
 • მინიმუმ 6 თვის სამუშაო გამოცდილება
 • შემოსავალი უნდა ირიცხებოდეს საქართველოში მოქმედ ნებისმიერ ბანკში
 • ასაკი 23-65 (სესხის ვადის ბოლოსთვის)

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები