შეავსე განაცხადი სახელმწიფო პროგრამა - სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი

2021 წლის 1 სექტემბრიდან, ვითიბი ჩაერთო იპოთეკური სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამაში, რომლის მიზანია ფიზიკური პირების ხელშეწყობა, რომელთაც სურთ ბინის/სახლის შეძენა ან აშენება.

პროგრამის ფარგლებში, დეველოპერული კომპანიებისგან ან კერძო პირისგან ბინის/სახლის შეძენის ან აშენების შემთხვევაში, სახელმწფო მოახდენს სესხის მაქსიმუმ 8%-ის დაფინანსებას 5 წლამდე ვადით. სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის მაქსიმალური მოცულობა შეადგენს 200,000 ლარს.

პროგრამით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ მრავალშვილიან ოჯახებს, ახალდაბადებული ბავშვის მშობლებს, მარტოხელა მშობელს, ქვრივს, თუ სესხის აღების მომენტში:

  • ჰყავს 2021 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ დაბადებული 1 წლამდე ასაკის შვილი;
  • ჰყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი;
  • ჰყავს 2021 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ შვილად აყვანილი არასრულწლოვანი პირი.
სესხის ვალუტა GEL
სესხის მაქსიმალური თანხა 200,000 ლარი
სუბსიდირების ვადა მაქსიმუმ 5 წელი
თანამონაწილეობა 0%-დან

ისარგებლეთ განსაკუთრებული პირობებით ჩვენს პარტნიორ დეველოპერულ კომპანიებთან

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები