დაგვიკავშირდით მეორადი ავტომობილის შეძენა

სესხი, მეორადი ავტომობილის შესაძენად, არის ავტო სესხი, რომლის უზრუნველყოფას წარმოადგენს შესაძენი ავტომობილი.
ავტომობილის შეძენა შესაძლებელია როგორც ავტო ბაზრობაზე, ასევე კერძო პირისგან, გამარტივებული პირობებით. სესხი გაიცემა როგორც შემოსავლის დადასტურებით, სევე შემოსავლის დადასტურების გარეშე.

სესხის საპროცენტო განაკვეთი 15%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 26.89%-დან
სესხის მინიმალური თანხა 5,000 GEL
სესხის მაქსიმალური თანხა 60,000 GEL
სესხის ვადა 6 - 72 თვემდე
სესხის ვალუტა GEL
თანამონაწილეობა 0%–დან
ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა 0% - 2%-მდე
ავტომობილის დაზღვევა 6 თვის დაზღვევა საჩუქრად
ერთჯერადი საკომისიო 1%-დან
 • მოითხოვება მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • სესხი ფორმდება მომსახურების წერტილიდან გაუსვლელად
 • ავტომობილის დაზღვევა მომსახურების წერტილიდან გაუსვლელად
 • გადაწყვეტილების მიღება 20 წუთში
 • ავტომობილის შეძენასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯის დაფინანსება ვითიბი ბანკის მიერ
 • არ მოითხოვება შემოსავლების დოკუმენტური დადასტურება

სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტები

 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა

სესხის უზრუნველყოფა:

 • შესაძენი ავტომობილი

ავტოსესხით სარგებლობა შესაძლებელია ვითიბი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში

 • საქართველოს მოქალაქეობა
 • ასაკი 23-70 (სესხის ვადის ჩათვლით)
 • ავტომობილის მინიმალური საბაზრო ღირებულება - 2,500 აშშ დოლარი
 • შემოსავალი - მინ. 150 ლარი

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები