შეავსე განაცხადი Online Credit

თუ სასწრაფოდ გჭირდებათ თანხა, მიიღეთ 300 ლარამდე ყველაზე სწრაფი სესხი, რომელიც ანგარიშზე აისახება ზუსტად 5 წამში, 24/7

სესხით სარგებლობის შემთხვევაში თქვენ გერიცხებათ შედარებით მაღალი საპროცენტო განაკვეთი, ვიდრე სხვა ტიპის სესხებზე, მაგრამ იდეალურია სწრაფი დაფინანსებისთვის

წლიური საპროცენტო განაკვეთი 0%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი წლიური 49.48%-მდე
სესხის მინიმალური თანხა 50 GEL
სესხის მაქსიმალური თანხა 300 GEL
სესხის ვადა 30 დღე (ავტომატური პროლონგაციით)
სესხის ვალუტა GEL
ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო 0%
სესხის გაცემის / პროლონგაციის საკომისიო 3.25%
 • სესხით სარგებლობა განაცხადის გაგზავნიდან ზუსტად 5 წამში
 • სესხით სარგებლობა 24 საათის განმავლობაში, კვირის ნებისმიერ დღეს
 • განაცხადის შესავსებად არ მოითხოვება ბანკში ვიზიტი 

სესხის მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • დოკუმენტაციის წარმოდგენა არ მოითხოვება

სესხის უზრუნველყოფა:

 • უზრუნველყოფა არ მოითხოვება

Online Credit-ით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც ვითიბი ბანკის სახელფასო, ასევე ვითიბი ბანკში მიმდინარე კრედიტის მქონე კლიენტებისთვის.

ვითიბი ბანკის სახელფასო პროგრამაში ჩართული კლიენტებისათვის:

 • ასაკი 20-65 (სესხის ვადის ბოლოსთვის)
 • მინიმალური შემოსავალი - 400 ლარი
 • მინიმუმ ბოლო 3 თვის ხელფასის ჩარიცხვა

ვითიბი ბანკის არასახელფასო კლიენტებისათვის:

 • ასაკი 23-65 (სესხის ვადის ბოლოსთვის)
 • მიმდინარე საცალო საკრედიტო პროდუქტი (ლომბარდის, ოვერდრაფტის და დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხის გარდა)
 • მინიმუმ უნდა ჰქონდეს ბოლო 4 (ოთხი) გადახდა განხორციელებული ვითიბი ბანკში, მიმდინარე სესხზე, ვადაგადაცილების გარეშე

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები