ლომბარდი

სალომბარდო სესხი არის ძვირფასი ლითონით (ოქრო) და ძვირფასი ქვით (ბრილიანტი) უზრუნველყოფილი სესხი. სალომბარო სესხი გაიცემა უზრუნველყოფის შეფასების მაღალი ტარიფებით, სწრაფად, მარტივად საუკეთესო პირობებით.  

წლიური საპროცენტო განაკვეთი 18%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 22.51%-დან
სესხის მინიმალური თანხა 70 GEL
სესხის მაქსიმალური თანხა 30,000 GEL
სესხის ვადა 1 თვე (ავტომატური პროლონგაციით) / 3 თვე (ავტომატური პროლონგაციით) / 48 თვემდე - ძირისა და პროცენტის ყოველთვიური დაფარვით
სესხის ვალუტა GEL
ერთჯერადი საკომისიო 0%
ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო 0%
სესხის გაცემის / პროლონგაციის საკომისიო 1 GEL

1 თვიანი სესხი (ოქრო)

სინჯი

375 500 583 585 750 900 916 958

999

ტარიფი

12.16 18.02 21.01 21.08 27.03 32.43 33.01 34.52

36.00

3 თვიანი სესხი (ოქრო)

სინჯი

375 500 583 585 750 900 916 958

999

ტარიფი

11.15

16.52

19.26

19.32

24.77

29.73

30.26

31.65

33.00


48 თვემდე სესხი (ოქრო)
 

სინჯი

375 500 583 585 750 900 916 958

999

ტარიფი

12.16 18.02 21.01 21.08 27.03 32.43 33.01 34.52

36.00

ტარიფები მოცემულია აშშ დოლარში

  • უზრუნველყოფის შეფასების მაღალი ტარიფები
  • გადახდის მოსახერხებელი და მოქნილი გრაფიკი
  • მიზნობრიობის კონტროლის გარეშე
  • სესხის ავტომატური პროლონგაცია
  • სალომბარდო სესხით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ პირს

სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

  • საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი დოკუმენტი / ბინადრობის მოწმობა

უზრუნველყოფა:

  • ოქრო ან ძვირფასი თვლები 

მსგავსი პროდუქტები

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები