დაგვიკავშირდით ოვერდრაფტი

ოვერდრაფტი მარტივი და მოკლევადიანი სესხია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ისარგებლოთ დამატებითი თანხებით, იმ დროს, როდესაც ბარათზე საკმარისი თანხა აღარ გაქვთ.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 15.55%-დან
ერთჯერადი საკომისიო 0%
ვადაზე ადრე დაფარვის საკომისიო 0 GEL
ოვერდრაფტის ლიმიტის ვადა 1 წელი (ავტომატური პროლონგაციით)
ოვერდრაფტის ლიმიტის მაქსიმალური მოცულობა ხელფასის 100% (მაქს. 15,000 GEL)
ოვერდრაფტის ლიმიტის ვალუტა GEL
ლიმიტის ვადა 1 წელი (ავტომატური პროლონგაციით)
ლიმიტის მოცულობა ხელფასის 100% (მაქსიმუმ 15,000 ლარი)
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 16.20 %-დან
მინიმალური დასაფარი თანხა ათვისებული თანხის 10% + დარიცხული პროცენტი და ჯარიმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
ვადაგადაცილების ჯარიმა ვადაგადაცილებული თანხის 0.1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
დარიცხვა არასანქცირებულ გახარჯვაზე 0.1% ყოველდღიურად
უნაღდო ანგარიშსწორება  
სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორების საკომისიო 0%
ინტერნეტით ანგარიშსწორების საკომისიო 0% 

*თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი
  • ლიმიტის სწრაფი და მარტივი პროცედურით დამტკიცება
  • სესხის ნებისმიერი მიზნობრიობით გაცემა
  • უზრუნველყოფის არარსებობა
  • პროცენტის დარიცხვა მხოლოდ ათვისებულ თანხაზე
  • დავალიანების დაფარვის მოხერხებულობა
  • აღდგენილი ლიმიტის განმეორებით ათვისების შესაძლებლობა
  • კონკურენტული ტარიფები

ხელფასის რეგულარული ჩარიცხვა ბანკში, ბანკის კლიენტი სახელფასო ორგანიზაციიდან 

სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

უზრუნველყოფა:

  • არ მოითხოვება
  • მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი 200 ლარი 

მსგავსი პროდუქტები

უკან დაბრუნება

ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები