უკან დაბრუნება შემნახველი ბარათი

შემნახველი ბარათი საშუალებას გაძლევთ მარტივად დააგროვოთ თანხა საბანკო ბარათზე ერთდროულად რამდენიმე ვალუტაში, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი და თავისუფლად განკარგოთ დანაზოგი.

ბარათის ტიპი

Mastercard Standard

ანაბრის ვალუტა

GEL, USD, EUR

პირველადი მინიმალური შენატანი

40 GEL / 20 USD, EUR

ანაბრის ვადა

უვადო

სარგებლის დარიცხვა

ყოველთვიურად

ანგარიშის მომსახურება

წლიური 10 ლარი

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ყოველდღიურ ნაშთზე:

GEL

USD

EUR

6%

1%

0.5%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი:

GEL

USD

EUR

6.17%

1%

0.5%

ბარათის დამზადება და მომსახურება

ბარათის დამზადება

უფასო

სასწრაფო ბარათის დამზადება

ბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი 

ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას)

5 ლარი

დარიცხვა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე

0.1% ყოველდღიურად

თანხის განაღდება ბანკომატში

ვითიბი ბანკის ბანკომატში

0%

პარტნიორი ბანკის ბანკომატში *

0.5%, მინ. 0.5 GEL 

სხვა ბანკის ბანკომატში

2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR 

საზღვარგარეთ ვითიბი ჯგუფის ბანკომატში **

0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR 

თანხის განაღდება ბანკში

ვითიბი ბანკში

0.2%, მინ. 1 GEL

სხვა ბანკში

2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR

განაღდების დღიური ლიმიტი

ბანკომატში

2 000 GEL

უნაღდო ანგარიშსწორება

გადარიცხვა

0.1%, მინ. 1 ლარი (დაშვებულია მხოლოდ ბიუჯეტში გადარიცხვა)

ოპერაციები ინტერნეტით

დაუშვებელია

ოპერაციები სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში

დაუშვებელია

ანგარიშსწორება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (მეტრო, ავტობუსები, საბაგირო)

მგზავრობის სტანდარტულ საფასურს + 0.10 ლარი

ბარათის სტოპ სიაში შეტანა

ადგილობრივი

უფასო

საერთაშორისო

50 USD კვირაში

პინ კოდის შეცვლა

1 GEL

პინ კოდის აღდგენა

1 GEL

* თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი

  • თანხის ერთდოულად რამდენიმე ვალუტაში (GEL, USD, EUR) დაგროვების შესაძლებლობა
  • მაღალი საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა
  • განთავსებულ თანხაზე დამატებითი შენატანების შეუზღუდავად განხორციელების შესაძლებლობა 
  • დანაზოგის თავისუფლად (მათ შორის ბარათით) განკარგვის შესაძლებლობა
  • საპროცენტო სარგებლის ყოველთვიურად დარიცხვა ანაბრის ანგარიშზე 
  • ანაბრის თანხის ნებისმიერ დროს კონვერტაციის შესაძლებლობა 
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები