უკან დაბრუნება VTB Universal

VTB Universal ბარათების ემისია შეჩერებულია.

ბარათის ტიპი

VISA GOLD

მულტისავალუტო ანგარიში

GEL, USD, EUR, GBP, RUR 

ბარათის ვადა

4 წელი

ბარათის დამზადების ღირებულება

0 ლარი

ბარათის მომსახურების საკომისიო

0 ლარი

ანგარიშის გახსნა უფასო
ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო 1 ლარი
სასწრაფო ბარათის დამზადება ბარათის წლიური მომსახურების საკომისიოს + 15 ლარი
ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას) 5 ლარი
მინიმალური ნაშთი ანგარიშზე 0 ლარი
საკომისიო თანხის არასანქცირებულ გახარჯვაზე 0.1% ყოველდღიურად
განაღდების დღიური ლიმიტი
ვითიბი ბანკში ულიმიტოდ

ბანკომატებსა და სხვა ბანკების პოს ტერმინალებში

10,000 ლარი

სავაჭრო და მომსახურების ობიექტების პოს ტერმინალებსა და ინტერნეტში

20,000 ლარი

თანხის განაღდება
ვითიბი ბანკში ლარში 0.6%, მინ. 1 ლარი
ვითიბი ბანკში უცხოურ ვალუტაში 0.6%
პარტნიორ ბანკში** პარტნიორი ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
სხვა ბანკში საქართველოში/საზღვარგარეთ სხვა ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
ვითიბი ბანკის ბანკომატში 0%
პარტნიორი ბანკის ბანკომატში** 0%
სხვა ბანკის ბანკომატში საქართველოში 2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
სხვა ბანკის ბანკომატში საზღვარგარეთ*****

2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR

ვითიბი ჯგუფის ბანკომატში საზღვარგარეთ***

0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR

უნაღდო ანგარიშსწორება
სავაჭრო ობიექტებში ანგარიშსწორების საკომისიო 0%
ინტერნეტით ანგარიშსწორების საკომისიო 0%

ანგარიშსწორება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (მეტრო, ავტობუსები, საბაგირო)

მგზავრობის სტანდარტულ საფასურს + 0.10 ლარი

თანხის გადარიცხვა
ბანკის შიგნით 0%
ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში 0.1%, მინ. 1 ლარი
ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში 0.2%, მინ. 15 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
ბარათის სტოპ სიაში შეტანა
ადგილობრივი უფასო
საერთაშორისო 50 USD კვირაში
ბარათის პინ კოდის შეცვლა 1 ლარი

პინ კოდის აღდგენა

1 ლარი

ბონუს პროდუქტები**** ინტერნეტ ბანკი 
ქოლ სერვისი 
SMS სერვისი 
Standing Order  
Direct Debit 

* სტანდარტულად იხსნება სამი ვალუტა GEL, USD, EUR. კლიენტის სურვილისამებრ შესაძლებელია უფასოდ GBP, RUR დამატება 
** თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო 
*** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი 
**** უფასო რეგისტრაცია
***** გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საზღვარგარეთ ბანკომატით სარგებლობისას ყურადღებით გაეცნოთ ეკრანზე გამოტანილ ყველა საინფორმაციო ტექსტს მასზე დასტურის გაცემამდე. ბანკომატის მომსახურე მხარემ შესაძლოა ვითიბი ბანკისგან დამოუკიდებლად შემოგთავაზოთ განაღდების ოპერაციის განსხვავებულ ვალუტაში დამუშავება, განურჩევლად იმისა, თუ რა ვალუტას გასცემს ბანკომატი ფიზიკურად ან რა ვალუტა გაქვთ ხელმისაწვდომი ბარათზე. შემოთავაზებაზე თანხმობის დაფიქსირების შემთხვევაში, ოპერაცია დამუშავდება ბანკომატის მიერ განსაზღვრული კურსით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თქვენთვის მნიშვნელოვანი ხარჯი
აქვე გაცნობებთ, რომ თანხის გასანაღდებლად ბანკების ფილიალში განთავსებული ბანკომატების გამოყენება მსგავსი შემთხვევის რისკს ამცირებს, თუმცა საბოლოოდ არ გამორიცხავს მას

  • მულტისავალუტო ანგარიში 3 ან 5 ვალუტაში (GEL, USD, EUR, GBP, RUR)
  • ფასდაკლებები და პრივილეგიები სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში მსოფლიოს მასშტაბით
  • თანხების დისტანციური არხებით (ინტერნეტ ბანკი, მობაილ ბანკი, SMS ბანკი) განკარგვის შესაძლებლობა
  • უკონტაქტო გადახდის შესაძლებლობა
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები