უკან დაბრუნება სწრაფი ფულადი გზავნილების ბარათი

გზავნილების ბარათი არაპერსონიფიცირებული ბარათია, რომელიც შექმნილია იმ კლიენტების დამატებითი კომფორტისათვის, რომლებსაც ანგარიშზე სწრაფი ფულადი გზავნილის თანხები ერიცხებათ.

ბარათი გაიცემა მომეტალურად, ფილიალში მოთხოვნის დაფიქსირებისთანავე და მფლობელს საშუალებას აძლევს ნებისმიერ დროს, უფასოდ განააღდოს თანხები ბანკში მოუსვლელად, ხოლო მის სახელზე გზავნილის სახით გამოგზავნილი თანხები, ასევე ბანკში მოუსვლელად, ინტერნეტბანკით ან ქოლ-სერვისის მეშვეობით ჩარიცხოს ბარათზე.

ბარათის ტიპი

უკონტაქტო VISA Classic

მულტისავალუტო ანგარიში

GEL, USD, EUR, GBP, RUR 

ბარათის ვადა

2 წელი

ბარათის დამზადების ღირებულება

0 ლარი

ბარათის მომსახურების საკომისიო

0 ლარი

ბარათის პირობები და მომსახურების ტარიფები

ბარათის ტიპი    

უკონტაქტო VISA Classic

ბარათის ვალუტა    

GEL, USD, EUR, GBP, RUR

ბარათის ვადა    

2 წელი

ანგარიშის გახსნა    

უფასო

ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო    

0 ლარი

ბარათის დამზადება    

0 ლარი

ბარათის მომსახურების წლიური საკომისიო    

0 ლარი

სასწრაფო ბარათის დამზადება    

ბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი

ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას ან დაკარგვისას)    

5 ლარი

მინიმალური ნაშთი ანგარიშზე     

0

საკომისიო თანხის არასანქცირებულ გახარჯვაზე    

0.1% ყოველდღიურად

განაღდების დღიური ლიმიტი

ვითიბი ბანკში    

ულიმიტო

ბანკომატებსა და სხვა ბანკების პოს ტერმინალებში   

5000 ლარი

სავაჭრო და მომსახურების ობიექტების პოს ტერმინალებსა და ინტერნეტში

10 000 ლარი

თანხის განაღდება    

ვითიბი ბანკში:    

ლარი    

გზავნილის თანხის განაღდება - 0, 
სხვა შემთხვევაში 0.6%, მინ. 1 ლარი

უცხოური ვალუტა    

გზავნილის თანხის განაღდება - 0, 
სხვა შემთხვევაში 0.6%

პარტნიორ ბანკებში*    

პარტნიორი ბანკის ტარიფს + 2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP ან 125 RUR

საქართველოს სხვა ბანკებში    

სხვა ბანკის ტარიფს + 2% , მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP ან 125 RUR

საზღვარგარეთ    

თანხის განაღდება დაუშვებელია

ვითიბი ბანკის ბანკომატებში    

0

პარტნიორი ბანკის ბანკომატებში*    

0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GPB ან 15 RUR

სხვა ბანკების ბანკომატებში საქართველოში    

2%  მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP ან 125 RUR

საზღვარგარეთ    

თანხის განაღდება დაუშვებელია

უნაღდო ანგარიშსწორება

სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორება    

0%

სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორება საზღვარგარეთ    

თანხის განაღდება დაუშვებელია

ინტერნეტით ანგარიშსწორება    

0%

ანგარიშსწორება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (მეტრო, ავტობუსები, საბაგირო)

მგზავრობის სტანდარტულ საფასურს + 0.10 ლარი

თანხის გადარიცხვა

ბანკის შიგნით    

უფასო

ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში    

0.1% მინ. 1 ლარი

ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში    

0.2% მინ. 15 აშშ დოლარის ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში 

ბარათის სტოპ სიაში შეტანა

ადგილობრივი    

უფასო

საერთაშორისო    

50 აშშ დოლარი კვირაში

პინ კოდის შეცვლა    

1 ლარი

პინ კოდის აღდგენა

1 ლარი

*თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო

 

  • ბარათის მოთხოვნისთანავე გაცემა
  • გზავნილის თანხის უფასოდ განაღდების შესაძლებლობა
  • გზავნილის თანხის ბარათზე დისტანციური არხებით ჩარიცხვის შესაძლებლობა
  • შეღავათიანი ტარიფები
ფილიალები და ბანკომატები ონლაინ კონსულტაცია ვიდეო ბანკინგი ვალუტის კურსები კალკულატორები